Weerbaar waterlandschap vraagt om grensontkennende samenwerking

Dat is de belangrijkste conclusie van de Vlaams-Nederlandse Werkconferentie en de Bouvigne Waterlezing die afgelopen vrijdag 21 juni plaatsvonden bij waterschap Brabantse Delta in Breda. De evenementen zijn een initiatief van de Bouvigne Water Academie. 

Vele Vlaamse en Nederlandse bestuurders en professionals uit het vak kwamen samen op landgoed Bouvigne om kennis uit te wisselen en zich te laten inspireren. Tijdens de werkconferentie onder leiding van dagvoorzitter Bernard De Potter, administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij, namen professor waterbeheer Patrick Willems (KU Leuven) en Kymo Slager (JCAR ATRACE) de aanwezigen mee in de lessen die we leren van wateroverlast in grensregio’s in de Benelux. En de vraag hoe we de maatschappij weerbaar maken tegen natte én droge weersextremen. 

Bruggen bouwen over grenzen heen

Ter afsluiting van de werkconferentie bouwden vertegenwoordigers van JCAR ATRACE, Vlaamse Milieumaatschappij, provincie Antwerpen, Watering de Benedenmark, provincie Noord-Brabant en Waterschap Brabantse Delta een brug over het water als symbool voor de goede samenwerking. Het grensgebied tussen Antwerpen en Noord-Brabant is namelijk gekozen voor de ontwikkeling van een zogenaamde stresstest in het JCAR ATRACE programma. 


Zoek het goede gedoe op

Deltacommissaris Co Verdaas sprak dit jaar de Bouvigne Waterlezing uit. Over zijn missie zei hij onder andere: “De empirische kennis is absoluut voor mij. Dat is ons houvast. Maar hoe kunnen we nu samen werken aan een nieuw perspectief op onze opgaven in plaats van alleen analyses en zorgen over de mensheid uitstorten? En hoe betrekken we daar zoveel mogelijk mensen van buiten de waterbubbel bij?” Ook riep hij op om het goede gedoe op te zoeken. “We zijn afhankelijk van elkaar. Overheden, regio’s, de maatschappij. Elk met een eigen belang dat legitiem is en vrijelijk uitgesproken dient te worden. Ook al botst dat. Die botsing moeten we organiseren om samen verder te komen. Dat noem ik het goede gedoe. Gedoe is goed, maar wel het goede gedoe.”

In hetzelfde bad

Gouverneur van de provincie Antwerpen Cathy Berx reflecteerde op de woorden van de deltacommissaris. Zij beaamde dat de uitdagingen die de weersextremen met zich meebrengen voor Nederland en Vlaanderen exact hetzelfde zijn. Als ook de mogelijke oplossingsoprichtingen, waar we samen aan moeten werken: “Het watersysteem houdt zich niet aan bestuurlijke grenzen. Net zoals dat water, het systeem, de natuur, natuurdoelen ook geen beleidsrapporten lezen. De vogels, de dieren, het water, de natuur, de natte natuur en de omgeving weten niet wat wij bedenken, als wij niet effectief aan de slag gaan om dat ook heel concreet waar te maken. Het is met recht en reden dat de EU regelgeving tot stand brengt die grensontkennende samenwerking voorschrijft. En daar moeten we iedereen bij betrekken. We zitten in hetzelfde bad.”

Samen slim meten

Het inhoudelijke programma werd feestelijk afgesloten met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Waterkwaliteitsmetingen door de Vlaamse Milieumaatschappij en waterschap Brabantse Delta. In deze overeenkomst spreken de partijen met elkaar af dat zij de waterkwaliteit in het grensgebied van de provincie Antwerpen en waterschap Brabantse Delta samen meer gaan meten en continu in de gaten houden. Het gaat dan om de waterkwaliteit van onder andere de Mark, Aa of Weerijs en de Kleine Aa-Molenbeek. De nieuwe afspraken volgen op de geslaagde pilot ‘Samen Slim Meten’ die in 2022 werd gedaan rondom de Mark. 

Bouvigne Water Academie

De Bouvigne Water Academie (BWA) is een initiatief van waterschap Brabantse Delta. Het is een platform dat kennisuitwisseling op het gebied van klimaatextremen, droogte en waterkwaliteit en de samenwerking met Vlaanderen stimuleert. Daarnaast heeft de wateracademie tot doel samenwerking tussen overheden, organisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven op deze thema’s te versterken.