De werkzaamheden voor de dijkversterking van het project Verbetering Regionale Keringen van waterschap Brabantse Delta in de haven van Terheijden (gemeente Drimmelen) zijn in de afrondende fase. 

Vanaf 1 april kunnen de booteigenaren hun ligplaats weer in gebruik nemen. Ook vaart ‘t Markpontje voor fietsers weer heen en weer over rivier de Mark. 

Wat hebben we gedaan? 

Er is een nieuwe damwand aangebracht, een keerwand neergezet en de omliggende ‘groene dijk’ is versterkt. Deze werkzaamheden waren nodig om de waterkering rondom de haven te versterken en daarmee te zorgen dat het gebied eromheen veiliger is bij hoog water. De resterende werkzaamheden ‘aan land’ zoals bestrating (stoepen, asfalt), paden en straatmeubilair zijn begin mei afgerond.  

Inloopmiddag op 3 april 

Op 3 april van 15.00 tot 18.00 uur organiseren wij een inloopmiddag in de haven voor geïnteresseerde inwoners van Terheijden. Het waterschap en de aannemer laten graag zien wat we in de haven hebben gedaan en waarom deze werkzaamheden nodig waren. Aanmelden is niet nodig.  
 

Waterveiligheid en meer 

Het klimaat verandert. Door stijging van de zeespiegel en extremer weer wordt de kans op overstromingen en wateroverlast in Nederland groter. De laatste decennia is er achter de dijken van de Mark, Dintel en Vliet steeds meer gebouwd. Van woningen tot bedrijven. Mensen, dieren en economische waarden achter de dijk moeten nog beter worden beschermd tegen hoogwater. Daarom moeten de dijken in 2024 voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen. Om dat te bereiken verbetert waterschap Brabantse Delta de dijken in de gemeenten Steenbergen, Etten-Leur, Moerdijk, Breda en Drimmelen, een traject van ongeveer 15 kilometer.