In natuurgebied de Vloeiweide ontwikkelen we samen met Brabants Landschap een natte natuurparel en herstellen we de beek de Bijloop. Een natte natuurparel is een nat natuurgebied met bijzondere natuur die voldoende grondwater van een goede kwaliteit nodig heeft. Deze aanpassingen doen we omdat het natuurgebied deels is verdroogd. Door de aanpassingen houden we het water langer in het gebied. Eind oktober 2022 zijn we klaar met de werkzaamheden en kan de natuur zich gaan ontwikkelen.

Alwijn ten Cate (dagelijks bestuurslid waterschap Brabantse Delta) en Joris Hogenboom (directeur Brabants Landschap)in de Vloeiweide
Alwijn ten Cate (dagelijks bestuurslid waterschap Brabantse Delta) en Joris Hogenboom (directeur Brabants Landschap) kijkend naar de Bijloop tijdens de werkzaamheden.

Hoe doen we dat?

Om meer water door de Bijloop te laten stromen en het water langer vast te houden, werken we aan de volgende maatregelen. Aannemersbedrijf Vissers-Ploegmakers voert de werkzaamheden uit. 

  • Openzetten van stuw Hellegat, hierdoor stroomt er meer water door de Bijloop.
  • Plaatsen van zand en takkenbossen in de Bijloop, deze zorgen voor variatie in stroomsnelheid wat goed is voor (kleine) vissen en waterinsecten.
  • Meander (bochten) aanleggen in de Bijloop, hierdoor stroomt het water langzamer door het gebied.
  • Afgraven van de bovenste te voedselrijke grondlaag, hierdoor ontstaat een betere basis voor bijzondere natuur. De bijzondere natuur kan namelijk niet leven op een te voedselrijke grondlaag.
  • Ophogen van de bodem, hierdoor komt het grondwater omhoog.  
  • Verflauwen van de oevers, hierdoor kan het regenwater makkelijker de Bijloop inlopen.
  • Herstellen en aanleggen van poelen, hierdoor krijgt bijvoorbeeld de kamsalamander de ruimte om zich uit te breiden.

Bekijk de infographic waarin de maatregelen worden uitgelegd.

Meanderende Bijloop
Een gedeelte van de Bijloop wordt meanderend (slingerend) aangelegd.

“Naast dat het belangrijk is dat de natuur zich kan ontwikkelen is er door de aanpassingen ook meer ruimte voor de gevolgen van het veranderende klimaat. Weersextremen zoals droge perioden en piekbuien hebben minder invloed op het gebied” - Alwijn ten Cate, dagelijks bestuurslid waterschap Brabantse Delta

Waardoor is het natuurgebied verdroogd?

Natuurgebied de Vloeiweide is zo ingericht dat oppervlakte- en grondwater het gebied snel verlaat. Vroeger was dat handig, want dan werden de gewassen in de landbouw niet te nat. Maar het veranderende klimaat en daarmee de droge zomers van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het gebied te droog is. En dat heeft grote gevolgen voor planten en dieren. “Daarom is het goed dat wij samen met het waterschap dit project uitvoeren. Je ziet nu al de positieve effecten van de maatregelen. Wij zijn optimistisch over de impuls die dit project geeft aan de natuur van de vloeiweide” - Joris Hogenboom, directeur Brabants Landschap.

Natuurgebied de Vloeiweide

Natuurgebied de Vloeiweide ligt tussen de dorpen Effen en Rijsbergen. Het natuurgebied is onderdeel van Natuurnetwerk Brabant. Natuurnetwerk Brabant verbindt natuurgebieden met elkaar. Daardoor worden de leefgebieden van planten en dieren uitgebreid.

Niet toegankelijk

Het projectgebied is niet toegankelijk voor publiek. De aanpassingen die we in het gebied doen zijn onder andere bedoeld voor planten en dieren. En die hebben rust nodig om zich te ontwikkelen. Door alleen te wandelen op de officiële wandelpaden storen we de planten en dieren niet. Wijk niet af van de officiële wandelpaden. 

Samenwerking

Waterschap Brabantse Delta en Brabants Landschap werken samen aan dit project. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, het Groen Ontwikkelingsfonds en het Interreg 2 Zeeën project PROWATER.

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op www.brabantsedelta.nl/vloeiweide

De Bijloop voor de werkzaamheden:

Bijloop voor de werkzaamheden: een diep liggende strakke beek
De Bijloop voor de werkzaamheden: een diepliggende strakke beek

De Bijloop tijdens de werkzaamheden:

Bijloop tijdens de werkzaamheden met kraan
De bijloop tijdens de werkzaamheden. De bodem wordt opgehoogd en de oevers worden verflauwd.