Wessel de Beer nieuw dagelijks bestuurslid waterschap Brabantse Delta

Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft in de vergadering van 26 juni 2024 Wessel de Beer benoemd als dagelijks bestuurslid namens de fractie West-Brabant Waterbreed. Na het vertrek van Niels Mureau eerder deze maand ontstond een vacature in het dagelijks bestuur. 

Wessel de Beer, geboren in 1993, woont samen met zijn vrouw en dochter in Roosendaal. Hij heeft werkervaring als adviseur en projectmanager in zowel de publieke als de private sector. De heer De Beer is enthousiast over zijn benoeming: 

“Als dagelijks bestuurder wil ik bijdragen aan een toekomstbestendig waterschap. Een waterschap dat niet alleen proactief reageert op de uitdagingen van nu, maar juist ook die van later. Zodat we een toekomstige generatie niet opzadelen met de problemen die we als maatschappij op dit moment creëren. Ik kijk ernaar uit om samen met het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur aan de slag te gaan met de flinke opgaven waar we als waterschap voor staan.” 

Wessel de Beer
Wessel de Beer

Dagelijks bestuur op volle sterkte 

Met de komst van de heer De Beer is het dagelijks bestuur weer op volle sterkte. Dijkgraaf Kees Jan de Vet: 

“We heten de heer De Beer van harte welkom. Zijn frisse blik is een waardevolle aanvulling voor ons dagelijks bestuur, dat voor grote opgaven staat. We zien uit naar de samenwerking en wensen hem veel succes.” 

Of de benoeming van Wessel de Beer tot wijzingen in de portefeuilleverdeling leidt, is op dit moment nog niet bekend. Het dagelijks bestuur bespreekt de verdeling van de portefeuilles op korte termijn.