Welkom bij het online historisch archief van waterschap Brabantse Delta. In het overzicht staan de online inventarissen van het waterschap en zijn rechtsvoorgangers. U ziet een opsomming van alle archiefonderdelen per waterschap en de periode van de archiefstukken.

Zoekt u liever op locatie? Op de website van zelfstandig historisch onderzoeker en cartograaf Dr. Jan van den Noort kunt u zoeken met behulp van kaarten. Let op: deze website is geen kanaal van het waterschap. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Zoek via een kaart

Aanvragen archiefstukken

Voor het aanvragen van archiefstukken zoekt  u in de inventarissen de dossiers die u graag wilt bekijken. Als u de juiste dossiers hebt gevonden, noteert u de naam van het waterschap, het dossiernummer en de omschrijving van het dossiertitel.

Vraag archiefstuk aan

Een overzicht van onze geschiedenis vindt u bij Jan van den Noort, 'Langs de rand van het zand, Waterstaatsgeschiedenis in de Brabantse Delta'.

Archief waterschappen

PDF Inventarissen

Periode                                                

Aa of Weerijs en Boeimeer, waterschap (deel I)

Aa of Weerijs, waterschap (deel II)

(1861)1879-1979 
(1818) 1883-1953 (1954)

1960-1995

De Agger, waterschap(1924) 1985-1995
Algemene inleiding op de oude archieven van waterschap 'De Striene',  'Niervaart' en bij dit waterschap gedeponeerde archieven1558-1959
Augusta, waterschap1709-1988
De Beaumondspolder, waterschap1897-1958
De Beneden Donge te 's Gravenmoer, waterschap1920-1965
Beoosten de ’s Gravenmoerse Vaart, waterschap(1904) 1914-1950
Binnen de Oude Straat, waterschap1846-1940
De Binnenpolder van Besoyen, waterschap(1815) 1840-1953
De Binnenpolder van ’s Grevelduin-Capelle, later De Binnenpolder van Capelle, waterschap(1862) 1877-1953
De Binnenpolder van Sprang, waterschap1950-1953
De Binnenpolder van Terheijden en Zwaluwe, waterschap1613-1972
De Binnenpolder van Vrijhoeve-Capelle, waterschap1840-1953
De Binnenpolder van Waalwijk, waterschap1823-1976
Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde polders, waterschap1884-1946
Boeimeer, waterschap(1818) 1883-1953
De Boterpolder, waterschap1888-1940

Bovenmark, waterschap (deel I)

Bovenmark, waterschap (deel II)

1879-1994

1950-2000

De Brabantse Bandijk, hoogheemraadschap1953-1976 (1984)
De Bredasche Polder1862-1949
De Brieltjenspolder, waterschap1728-1950
De Buitendellen, waterschap 1827-1925 (1926)
De Buitenpolder van Besoyen, waterschap1820-1953
De Caterspolder gemeen met de van den Eijndenpolder, waterschap1867-1988
De Carthuizer Polder, waterschap1847-1940
Commissie Noodregeling waterschappen Fijnaart en Willemstad1953-1959
Crauwelgors, waterschap1637-1958
De Crogten en Galderse Vugt, waterschap1753-1945
De Dintelpolder, waterschap1679-1937
De Donge te ‘s Gravenmoer, waterschap(1959) 1965-1976 (1978)
De Donge (Tilburg-Gilze), waterschap(1919) 1921-1965 (1980)
De Dongendijkse Polder, waterschap1689-1950
Het Eendennest, waterschap1877-1951
Elderenspolder en Landeke Voordaag1606-1948
Elisabethspolder, waterschap1648 -1958
Emiliapolder, waterschap1646-1954
De Gecombineerde Aanwassen, waterschap1847-1964
De Gecombineerde Buitengronden van Drimmelen en Geertruidenberg, waterschap1900-1954
De Gecombineerde buitenwerken voor de Ossendrechtse Kil, waterschap1811-1959
De Gecombineerde Dongepolders, waterschap(1935) 1940-1950 (1953)
De Gecombineerde Hoevense Beemden, waterschap1811-1985
De Gecombineerde Oude Noord-, Toren-, Oost en West Meerenpolder, waterschap1740-1958
De Gecombineerde Willemspolder, waterschap1708-1950
De gecombineerde uitwateringswerken voor de Woensdrechtse Kil, waterschap1824-1988
Geertruidapolder, waterschap1941-1976
De Gewijzigde Cruijslandpolders I, waterschap15941935
De Gewijzigde Cruijslandpolders II, waterschap1935-1987
Gezamenlijke secretarie der polders onder Fijnaart en Heijningen1718-1832
De Goeden Aarts- en Eendrachtspolder te ‘s Gravenmoer, waterschap1764, 1791, 1847-1940
De Graaf Hendrikpolder I, waterschap1583-1935
De Graaf Hendrikpolder II, waterschap1935-1987
De Groot Waspik en Raamsdonkse polders, waterschap (voor 1940 de Gecombineerde Groot Waspiks en Raamsdonkse Binnen-, Buitendijkse en Overdiepse Polder) te 's Gravenmoer1752-1953 (1957)
De Groote Oude Straat, waterschap (na 1940 De Oude Straat)1820-1953 (1957, 1979)
De Groote Torenpolder, waterschap1849-1958
Grote Polder van Niervaart, waterschap1576-1825
Grote Polder, Zandberg en Nieuwendijk, later genoemd Drie Polders1586-1891
De Grote Zonzeelse Polder, waterschap1742-1972
De Haagse Beemden (en zijn Rechtsvoorgangers), waterschap1790-1985
De Ham1972-1994
De Hartel, waterschap1623-1943
Haven en Sassen van Zevenbergen, waterschap1774-1984
De Heensche Polder I, waterschap1671-1934
De Heensche Polder II, waterschap1934-1987
Heer Jansland, waterschap1941-1985
Heer Jansland gezegd Oud Gastel, waterschap1550-1941
De Ho(o)ge en Lage Vugt, waterschap(1472) 1578-1985
Hoogland, genaamd de Bloken, Strepenland, Korte Bloken en St. Sebastiaansland1632-1666
De Houtse Polders, waterschap1950-1972 (1978)
Jufvrouwenpolder, waterschap1614-1958
Klein Waspik, waterschap1803-1953
De Kleine Noord- of Slikpolder, waterschap1613-1946
Klunderste Dijkring, later genaamd Vier Polders1558-1891
De Koningsoordpolder, waterschap(1714) 1748-1937
Het Kromgat, waterschap1890-1950
De Laakse Vaart en zijn voorgangers(1550) - 1985
De Lage Landen, waterschap1911-1950
De Lage Weg met de Velden, waterschap1915-1940 (1941)
Het Landeke van Hoogstraten en Baziuslandeke, waterschap1586-1946
De Ligne, waterschap1917-1987
Mark en Dintel, heemraadschap (deel I)1804-1932

De Markgronden, waterschap (deel I)

De Markgronden, waterschap (deel II)

1986-1993

1916-1997

De Markhoek, waterschap1862-1957
De Mark-Vlietlanden, waterschap1985-1995
De Molenpolder, waterschap1866-1943
De Mooie Keene, waterschap1886 -1958
De Nassaupolder, de Arenbergpolder en de Blokpolder, waterschap(1613) 1697-1890
Niervaert, waterschap1946 - 1958
Nieuw-Hinkelenoord gemeen met de Hoogerwerf, waterschap1811-1988
De Nieuwe Dombosch, waterschap1842-1940
De Nieuwe Hooipolder, voor 1940 de Nieuwe Buitendijkse Hooipolder, waterschap1790-1953
De Nieuwe Klapoorpolder, waterschap1847-1852
Nieuwe Moerdijk, waterschap1802-1949
De Nieuwe Polder, waterschap1847-1940 (1941)
De Nieuwe Zuidpolder onder Ossendrecht, waterschap1939-1988
Nieuwe Zwaluwe Polder, waterschap(1650) 1878-1972
Het Nieuwland of Mancia Winterpolder1617-1958
De Noord-, Zuid- en Sint Antoniepolder, waterschap1713-1717, 1846-1942
De Noordkil van Ossendrecht, waterschap1948-1988
De Noordpolder onder Ossendrecht, waterschap1545-1988
Ontheffingen waterschap Brabantse Bandijk1953 -1976
De Oost en West Meerenpolder1606-1740
De Oostense en Westense Buitendellen, waterschap1718-1940 (1941)
De Oostpolder, waterschap1721-1950
Oude Appelaar, waterschap1597 - 1958
De Oude en Nieuwe landen I, waterschap1670-1959
De Oude en Nieuwe landen II, waterschap(1959) 1960-1985
Oude Fijnaart, waterschap1548-1958
Oude Heijningen, waterschap1581-1958
Koekoek en Gecombineerde Buitenpolders, waterschap(1634)-1962
De Oude Noordpolder1673 - 1713
De Oude Noordpolder en de Torenpolder1693 en 1714-1740
De Oude Prinslandse Polder, waterschap1606-1987
Oudland van Standdaarbuiten, waterschap1692-1958
Het Oudland van Zevenbergen, waterschap1583-1971
De Overdiepse Polders te ‘s Gravenmoer, waterschap1940-1953 (1958)
De Polder Achter De Hoeven, waterschap1783, 1847-1940 (1941)
Polder Bloemendaal en Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde polders 1576-1845
Polder Nieuwe of Kleine Fijnaart1579 - 1882
Polders Zandberg en Nieuwendijk1599 - 1893
De Polder van ‘s Gravenmoer, waterschap1812-1950
De Polders van Halsteren I, waterschap1581-1934
De Polders van Halsteren II, waterschap1934-1987
De Polders van Nieuw-Vosmeer I, waterschap1847-1934
De Polders van Nieuw-Vosmeer II, waterschap1934-1987
Prins Hendrik of Mancia Zomerpolder, waterschap1862,1921-1958
De Prins Karelpolder, waterschap1545-1988
De Republiekpolder, waterschap1785-1950
Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, heemraadschap (deel I)(1818) 1821-1964
Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, Heemraadschap (deel II)(1920) 1965-1976
De Royale Polder, waterschap1650-1972
Ruigenhil, waterschap1563 - 1958
De Sabina Henricapolder, waterschap1786 - 1958
De Sandoelsche Polder te ‘s Gravenmoer, waterschap1868-1940
Secretarie van de Polders van Steenbergen1802-1836
De Sint Maartenspolder, waterschap(1785) 1811-1965
Slobbegors, waterschap1648-1880
De Striene, waterschap1958-1978
De Vier Polders, waterschap1892 - 1946
Ten Westen van de Capelse vaart & het Veerpad, na 1940 ten Westen van de Capelse Vaart, waterschap1836-1953
Ten Westen van de Nieuwendijk met de Aanwassen, waterschap1840-1940 (1942)
De Van der Duijnspolder, waterschap1907-1988
Vierlinghpolders1988-1994
De Vijdtpolder, waterschap1854-1988
De Volkerakpolders, waterschap1937-1987
West-Brabant, hoogheemraadschap1976-1990
West-Brabant, waterschap1970-1976
Westland, waterschap(1624) 1934-1987 (1989)
Westland Oud Glymespolder, waterschap1421-1935
De Westpolder, waterschap1777-1950
De Willemspolder, waterschap1665-1987
De Wouwse Gronden, waterschap1935-1987
Zuiveringsschap De Donge, waterschap1950-1970
Ten Westen van de Vrijhoevense Vaart, waterschap1837-1953
De Zoom, waterschap1946-1988
Zoomvliet, waterschap(1957) 1988-1995
Het Zuiderafwateringskanaal, waterschap1928-1986 (1977)
De Zuidpolder onder Ossendrecht, waterschap1740-1988
De Zuidpolder van Woensdrecht gemeen met Oud-Hinkelenoord, waterschap1685-1988

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?