Het blijft warm en droog, met tropische temperaturen deze dagen. Als waterschap doen we wat we kunnen om zo lang mogelijk voor voldoende oppervlaktewater (water uit sloten, beken en rivieren) van voldoende kwaliteit te zorgen waar we nog kunnen. Maatregelen als een urenverbod, onttrekkingsverboden en het openzetten van de Marksluis hebben effect. Met name doordat de maatregelen goed worden nageleefd.

Ondanks alle maatregelen blijft het bijzonder dat we als waterschap met de huidige droogte nog water op de juiste plekken krijgen in ons watersysteem en waterinlaten naar de polders nog open zijn. Door de aanhoudende droogte blijft de groei van blauwalgen namelijk een zorg.

Mogelijk sluiten van waterinlaten

Om het oppervlaktewater zo goed mogelijk te verdelen, maken we gebruik van waterinlaten. Hiermee zorgen we voor voldoende water in de poldergebieden. Het water dat we op deze manier de polder in laten stromen moet wel van voldoende kwaliteit zijn. Een grote hoeveelheid blauwalgen kan dit in gevaar brengen. Blauwalgen zijn namelijk slecht voor de waterkwaliteit en vormen een bedreiging voor de volksgezondheid.

De afgelopen periode was de groei van blauwalgen redelijk onder controle. Door de hoge temperaturen zien we de hoeveelheid blauwalgen echter toenemen. De situatie kan dus snel verslechteren. Het is niet mogelijk om de blauwalgengroei te voorspellen. Als waterschap houden we de situatie goed in de gaten door meerdere keren per week de waterkwaliteit in ons gebied te meten. Op het moment dat de hoeveelheid blauwalgen boven de norm, die vastligt, komt moeten we waterinlaten sluiten en volgt er direct een onttrekkingsverbod in het achterliggende poldergebied. Dit om te voorkomen dat de sloten in de polders droog komen te staan door onttrekkingen.   

Wat is blauwalg?

Het urenverbod geldt nog steeds, met uitzonderingen voor het koelen van fruitteelt, drinkwater voor vee en de brandweer.