Zwartenbergse polder is één van de deelgebieden van het project natuurrealisatie Noordrand Midden. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant werken in het project samen aan waterrijke natuur in het gebied. Zo krijgt natte natuur een kans zich te ontwikkelen. 

    Wat hebben we gedaan?

    Het oostelijk deel van de Zwartenbergse Polder hebben ontwikkeld we tot een nat natuurgebied met verschillende typen schrale vegetatie. Vol ruigtevelden en kruiden- en faunarijke graslanden. Dat kan dankzij de overgang tussen zand- en kleigrond in dit gebied. Hier komt namelijk schoon, voedselarm grondwater naar boven. Ideaal voor de ontwikkeling van waterrijke natuur.

    Waar staan we nu?

    In oktober 2023 rondden we de realisatie van het natte natuurgebied af. Aannemerscombinatie Martens en Van Oord - Van der Ven voerde de werkzaamheden uit.