Zwartenbergse polder is één van de deelgebieden van het project natuurrealisatie Noordrand Midden. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant werken in het project samen aan waterrijke natuur in het gebied. Zo krijgt natte natuur een kans zich te ontwikkelen. 

  Watergang in Zwartenbergse Polder

  Wat gaan we doen?

  Het oostelijk deel van de Zwartenbergse Polder ontwikkelen we tot een nat natuurgebied met verschillende typen schrale vegetatie. Vol ruigtevelden en kruiden- en faunarijke graslanden. Dat kan dankzij de overgang tussen zand- en kleigrond in dit gebied. Hier komt namelijk schoon, voedselarm grondwater naar boven. Ideaal voor de ontwikkeling van waterrijke natuur.

  Waar staan we nu?

  Het algemeen bestuur van het waterschap heeft op 29 maart 2022 het definitieve projectplan vastgesteld. Met deze goedkeuring wordt het ontwerp definitief en kunnen we gaan uitvoeren. Wanneer we starten is nog niet duidelijk. Dit hangt af van de verlening van de nodige vergunningen.

  Aannemers Martens en Van Oord en Van der Ven voeren de werkzaamheden uit.

  Meer informatie

  Planning

  Let op! Dit is een voorlopige planning. Deze planning kan nog wijzigen.

  Eind 2022

  Start uitvoering

  Eind 2023

  Afronding deelproject

   

  Informatieavond 15 december 2021

  Op 15 december 2021 vond een informatiebijeenkomst over het ontwerp projectplan plaats. Gemist? Bekijk hier de video van de bijeenkomst(externe link).