Natuurrealisatie Noordrand Midden

Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant werken aan waterrijke natuur in Noordrand Midden. Het gebied is onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Om natte natuur een kans te geven zich te ontwikkelen, verbeteren we de waterhuishouding.

Dat doen we in de natuurgebieden Weimeren, Strijpen/De Berk, Zwartenbergse Polder en Kelsdonk/Zwermlaken. Die liggen ten noorden van Etten-Leur en Prinsenbeek.

Bekijk de kaart van Noordrand Midden

Waarom dit project?

Noordrand Midden is onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant(externe link) (NNB) en is aangewezen als Natte Natuurparel. In dit netwerk zijn bestaande en nieuwe natuurgebieden door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker van het ene naar het andere natuurgebied verplaatsen. Zo geven we planten- en dierensoorten de kans om zich te blijven ontwikkelen. 

Wat gaan we doen?

Om de natuur een zetje te geven, richten we de waterhuishouding in de natuurgebieden anders in. Nu zijn de waterpeilen vaak nog te laag en is de waterkwaliteit te voedselrijk. Dat is niet gunstig voor de natuur. We versterken daarom de gebieden, breiden ze uit en passen de waterhuishouding aan. Zo behouden we het karakter van elk natuurgebied én kunnen bijzondere soorten, zoals de otter, roerdomp en krabbescheer zich hier komen vestigen

Planning

Noordrand Midden is een groot project. Het is daarom verdeeld in 5 deelprojecten. Ieder deelproject heeft een eigen planning. Alle deelprojecten zitten op dit moment tussen de verkenning en uitvoering in. De precieze planning per deelgebied vind je op onderstaande pagina's. In 2027 is het natuurproject Noordrand Midden gerealiseerd.

Projectvideo

Benieuwd naar dit bijzondere gebied? Onderstaande video neemt je in vogelvlucht mee:

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van natuurproject Noordrand Midden? Meld je dan aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven digitale nieuwsbrief(externe link)

Laatste nieuwsbrief

Nieuwsbrief 23 - Januari 2023(externe link)

Eerdere nieuwsbrieven

Meer nieuwsbrieven Noordrand Midden

Wonen, werken en genieten in de omgeving

Samen met de omgeving

De plannen voor de deelgebieden maken we samen met de omgeving. Dit betekent dat we gebruik maken van de gebiedskennis van iedereen die hier woont, werkt en recreëert. Daarom organiseren we informatiebijeenkomsten, werkateliers en excursies.

Recreatie

De herinrichting van Noordrand Midden biedt ook  kansen voor recreatie. We organiseerden recreatiesessies om de wensen en ideeën uit de omgeving op te halen. In de terugkoppeling leest u welke ideeën worden meegenomen.

Extra informatie

Bekijk hier de infographics en meer informatie over de gebiedsvisie van natuurproject Noordrand Midden:

Veelgestelde vragen

Kun je de informatie die je zoekt over natuurrealisatie Noordrand Midden niet vinden op deze pagina? Misschien staat jouw vraag dan bij onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over Noordrand Midden

Partners

Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en provincie Noord-Brabant zijn sinds 2018 partners in dit project. Het project is onder andere mogelijk gemaakt door subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Logo's partners Noordrand Midden

Contact

Heb je een vraag of opmerking over dit project? 

Stuur een e-mail naar noordrandmidden@brabantsedelta.nl