Natuurrealisatie Noordrand Midden

Planten, riet en water in natuurgebied De Berk - Noordrand Midden

Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant werken aan waterrijke natuur in Noordrand Midden. Het gebied is onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Om natte natuur een kans te geven zich te ontwikkelen, verbeteren we de waterhuishouding.

Dat doen we in de natuurgebieden Weimeren, Strijpen/De Berk, Zwartenbergse Polder en Kelsdonk/Zwermlaken. Die liggen ten noorden van Etten-Leur en Prinsenbeek.

Klik hier voor de kaart van het projectgebied van Noordrand Midden

Waarom dit project?

Noordrand Midden is onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en is aangewezen als Natte Natuurparel. In dit netwerk zijn bestaande en nieuwe natuurgebieden door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker van het ene naar het andere natuurgebied verplaatsen. Zo geven we planten- en dierensoorten de kans om zich te blijven ontwikkelen. 

Om de natuur een zetje te geven, richten we de waterhuishouding in de natuurgebieden anders in. Nu zijn de waterpeilen vaak nog te laag en is de waterkwaliteit te voedselrijk. Dat is niet gunstig voor de natuur. We versterken daarom de gebieden, breiden ze uit en passen de waterhuishouding aan. Zo behouden we het karakter van elk natuurgebied én kunnen bijzondere soorten, zoals de otter, roerdomp en krabbescheer, zich hier komen vestigen. 

Projectvideo

Benieuwd naar dit bijzondere gebied? Onderstaande video neemt je in vogelvlucht mee:

Kaart Noordrand Midden

Klik op de kaart om te vergroten.

Planning

In 2027 is het natuurproject Noordrand Midden gerealiseerd. Wanneer de inrichting in elk deelgebied start, is nog niet bekend. Dat hangt bijvoorbeeld af van de grondverwerving, de uitvoering van de milieueffectrapportage (MER) en het vergunningenproces in het bepaalde deelgebied. 

Zodra de plannen zijn gemaakt, een aannemer is gekozen en alle vergunningen in orde zijn, worden de plannen uitgevoerd. Natuurlijk worden alle betrokkenen tijdig op de hoogte gebracht van de planning, de werkzaamheden en eventuele hinder.

De planning / stappen zien er in grote lijnen als volgt uit:

  • Grondverwerving - 2019/2020/2021

  • Planfase - 2019/2020/2021
  • Realisatie - voor 2027

Weimeren in de spotlights

Bekijk de video van juni 2021: het project in Weimeren is volop in beweging. Staatsbosbeheer en waterschap Brabantse Delta nemen je mee naar de polder en kering van Weimeren, een van deelgebieden van dit bijzondere project. 

 

Dijk met gras bij opkomende zon en mist.

Partners

Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en provincie Noord-Brabant zijn sinds 2018 partners in dit project. Het project is onder andere mogelijk gemaakt door subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Logo's partners Noordrand Midden

Samen met de omgeving

We maken samen met vertegenwoordigers uit het gebied plannen voor de inrichting van het gebied, zodat we direct aan de slag kunnen zodra de gronden verworven zijn. De inrichting is afhankelijk van de natuurdoelen die per gebied gesteld zijn.

Lees meer over samenwerking en particulier natuurbeheer.

Samen met de omgeving betekent ook dat we gebruik maken van de gebiedskennis van iedereen die hier woont, werkt en recreëert. Daarom organiseren we informatiebijeenkomsten, werkateliers en excursies. Op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief

Grondverwerving 

De gronden waarop natuur gerealiseerd moet worden kopen we aan of ruilen we. Hoe lang dit proces duurt, hangt af van verschillende factoren, zoals de medewerking van de grondeigenaren.

Meer informatie over het grondverwervingsproces

Extra informatie

Bekijk hier de infographics en meer informatie over de gebiedsvisie van natuurproject Noordrand Midden:

Een weiland met groen gras, struiken en een hekje.

Veelgestelde vragen

Kunt u de informatie die u zoekt over natuurrealisatie Noordrand Midden niet vinden op deze pagina? Misschien staat u vraag dan bij onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over Noordrand Midden

Contact

Heeft u een vraag of opmerking over dit project? 

Stuur een e-mail naar noordrandmidden@brabantsedelta.nl

Projecten in de buurt

Hieronder een overzicht van projecten van waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant, die in de omgeving van Noordrand Midden plaatsvinden. 

 

Bomen, sloot die in een bocht naar links loopt en groene stukken grond.