Secretaris-directeur

dr. A.F.M. Meuleman

Functie:

Secretaris-directeur

Nevenfunctie: Secretaris Noord-Brabantse Waterschapsbond (NBWB) (onbezoldigd)

Nevenfunctie: Voorzitter Kring Secretaris-Directeuren Nederlandse Waterschappen (KDW) (onbezoldigd)

Nevenfunctie: Bestuurslid Koninklijk Water Netwerk (KNW) (onbezoldigd)

Nevenfunctie: Bestuurslid Stichting Wateropleidingen (onbezoldigd)

Nevenfunctie: Lid Scientific Programme Committee bij Wetsus te Leeuwarden (onbezoldigd)

Nevenfunctie: Lid Regulators Forum bij International Water Association (onbezoldigd)

Nevenfunctie: 

Financiële belangen: geen.

Telefoonnummer:

076-5641064

E-mailadres:

a.meuleman@brabantsedelta.nl