Met een machtiging vindt u het goed dat de Belastingsamenwerking West-Brabant het geld voor het betalen van de waterschapsbelasting automatisch van uw rekening afschrijven. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.