Is je inkomen te laag om de rekening van de waterschapsbelasting te betalen? Dan kunt je kwijtschelding aanvragen. Als je kwijtschelding krijgt, hoef je de rekening niet te betalen.

Kwijtschelding aanvragen via Belastingsamenwerking West-Brabant

Wanneer krijgt je kwijtschelding?

Het waterschap bepaalt of je kwijtschelding krijgt. Hierbij kijken we onder andere naar:

  • de hoogte van jouw inkomen
  • de hoeveelheid geld op jouw (spaar)rekeningen
  • de waarde van jouw bezittingen, zoals je auto of koopwoning

Contact

Heb je vragen over de informatie op deze pagina? Vul dan ons contactformulier in of bel via telefoonnummer 076 564 10 00.