In 2023 baggeren we beken en kreken in Steenbergen, Halsteren en Breda. Namelijk de Rietkreek, het Lange Water en de Zandvang Zaartbos.

Wat gaan we doen?

  • In Steenbergen baggeren we de Rietkreek.
  • In Halsteren baggeren we het Lange Water.
  • In Breda baggeren we de Zandvang Zaartbos.

De Rietkreek en het Lange Water zijn KRW-wateren. Dit betekent dat we voor deze beken en sloten een doelstelling hebben om het water ecologisch gezond én schoon te maken en te houden. We kijken daarom naar de meest optimale te baggeren diepte, zonder te veel voedingsstoffen uit de bodem te halen. Daarmee maken we niet alleen de watergang schoon, maar dragen we óók bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. 

Hoe gaan we baggeren?

Het slib uit de Rietkreek en het Lange Water verwerken we voor een deel op de daarvoor beschikbare percelen, of in een weilanddepot. Daarom maken we gebruik van een baggerzuiger. Deze zuiger zuigt het slib van de waterbodem en verplaatst deze via een leiding naar de daarvoor bestemde percelen. Hiermee passen we een groot deel van het vrijkomende slib lokaal én circulair toe, besparen we op transportkosten en stoten we minder uit.

Waar staan we nu?

Aannemingsbedrijf Van der Lee uit Bruchem voert de werkzaamheden uit. Zij zijn de komende tijd bezig met de noodzakelijke voorbereidingen. Naar verwachting starten zij in het voorjaar van 2024 met het baggeren van Zandvang Zaartbos in Breda. In het najaar van 2024 gaan zij verder met het baggeren van de Rietkreek en het Lange Water.