Baggeren van Provinciale Vaarwegen

Tussen 2022 en 2026 baggeren we de provinciale vaarwegen. Dit zijn rivieren waarover wordt gevaren, en waarvan de provincie eigenaar is. Zoals de Mark, de Dintel en de Roosendaalse en Steenbergsche Vliet. Dit is een groot project. Daarom voeren we dit in verschillende delen uit.

Wat gaan we doen?

Het baggeren van de provinciale vaarwegen is een groot project en voeren we in verschillende delen uit. Dat doen we van 2022 tot 2026. In de eerste deeltrajecten voeren we de werkzaamheden uit. Deze trajecten zijn:

  • Deeltraject 1: Dintelsas - Mark-Vlietkanaal (afgerond)
  • Deeltraject 2: Breda - Markkanaal (afgerond)
  • Deeltraject 3: Dintel, Stampersgat - Standdaarbuiten (C)
  • Deeltraject 4: Mark-Vlietkanaal (E)

Waar staan we nu?

Op dit moment zijn we bezig met de baggerwerkzaamheden in deeltraject 3 en 4. In deeltraject 1 en 2 zijn de baggerwerkzaamheden afgerond. 

Wat merk je van de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kun je last hebben van licht, geluid en stank. Dit geldt alléén op werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur. We beperken de overlast zo veel mogelijk. De rivieren blijven open voor scheepvaart. Ook de kades blijven bereikbaar. 

Wie gaat er baggeren?

De vaarwegen zijn van de provincie Noord-Brabant. Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van die vaarwegen. Daarom werken de provincie Noord-Brabant en het waterschap hierin samen. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Martens en van Oord.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Sander Oostdijk, omgevingsmanager bij aannemingsbedrijf Martens en Van Oord. Je kunt contact met hem opnemen via het mailadres inhaalslag.vaarwegen@mvogroep.nl.

Heb je vragen over het project? Neem dan contact op met Eline Blom, Omgevingsmanager bij waterschap Brabantse Delta, via inhaalslagvaarwegen@brabantsedelta.nl.