Wil je een agrarisch perceel in poldergebied beregenen vanuit oppervlaktewater? Dan moet je minstens twee werkdagen van te voren een beregeningsverzoek doen bij het waterschap. Zo kan het waterschap eventuele maatregelen nemen en kun je op tijd beschikken over voldoende water in sloten.

Wat zijn de regels?

Het onttrekken van oppervlaktewater is onder normale omstandigheden toegestaan tot een hoeveelheid van 100 m3/uur. Voor grotere onttrekkingen vraag je een vergunning aan.

Doe de vergunningcheck

Onttrekkingsverbod

Als er onvoldoende aanvoer is van water kan een onttrekkingsverbod gelden voor oppervlaktewater. Beregenen uit oppervlaktewater is dan niet mogelijk. Bekijk de actuele onttrekkingsverboden.

Hoe kun je een verzoek doen?

Online

Vul het online formulier in.

Doe een beregeningsverzoek

Met de app

Installeer de Perceelwijzer app op jouw telefoon. 

Per telefoon

Bel naar telefoonnummer 076 564 10 00.

Geef duidelijk de datum en plaats aan (straat of perceelnummer) van de onttrekking.

Melden dat je gaat beregenen

Ook als er voldoende water in de sloot staat, is het noodzakelijk om te melden dat je gaat beregenen. Zo houdt het waterschap controle over de waterpeilen in het werkgebied en wordt iemand anders niet plotseling geconfronteerd met een tekort aan water in zijn sloot.