Voor het onttrekken en lozen van grondwater, oppervlakte water en afvalwater gelden regels. Mogelijk heb je een vergunning nodig. 

Vergunningcheck

Check of je een vergunning nodig hebt via het omgevingsloket. Je kunt de vergunning hier ook gelijk aanvragen.

Doe de Vergunningcheck

Waarom een vergunning aanvragen?

Je moet een vergunning aanvragen vanwege de (water)veiligheid. Zo voorkomen we dat oevers en dijken beschadigen en dat sloten verstopt raken en overstromen.

Principetekeningen gebruiken bij aanvragen

Voor een aantal werkzaamheden kan je een principetekening gebruiken. Dit is een visuele, gedetailleerde weergave van de situatie. Je kunt deze met opmerkingen (bijvoorbeeld maatvoering) toevoegen bij jouw vergunningaanvraag. Je kunt ze mogelijk ook als hulpmiddel gebruiken bij de uitvoering van de werkzaamheden, als je voldoet aan de algemene regel.