Er zijn regels voor wonen en werken aan water. Als u iets wilt maken of doen in of bij water of een waterkering (zoals een dijk) heeft u waarschijnlijk een watervergunning nodig.

Op deze pagina kunt u zelf controleren of u een vergunning nodig heeft of dat u kunt volstaan met een melding. 

Extra hulp

Voor een aantal werkzaamheden kunt u een principetekening gebruiken. Dit is een visuele, gedetailleerde weergave van de situatie. U kunt deze met opmerkingen (bijvoorbeeld maatvoering) toevoegen bij uw vergunningaanvraag. U kunt ze mogelijk ook als hulpmiddel gebruiken bij de uitvoering van de werkzaamheden, als u voldoet aan de algemene regel.

Of bent u op zoek naar..

 

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?