Lid algemeen bestuur en fractievoorzitter

Betty Goos

Functie:

Functie: bestuurslid en fractievoorzitter fractie Ons Water/Waterbreed

Beroep: -

Nevenfunctie: lid van de Tilburg University Alumni: (onbezoldigd)

Nevenfunctie: lid parkeergroep Sportpark voor de Buurtvereniging Sportpark Breda

Financiële belangen: geen

Woonplaats:

Breda

E-mailadres:

b.goos@brabantsedelta.nl