Ontvangt het dagelijks bestuur een bezwaarschrift? Dan organiseert de Bezwaarschriftencommissie een hoorzitting. De commissie adviseert het dagelijks bestuur vervolgens over de te nemen beslissing. Tijdens de hoorzitting komen de indiener van het bezwaarschrift en vertegenwoordigers van het waterschap aan het woord. Ook andere belanghebbenden kunnen een uitnodiging ontvangen voor zo'n hoorzitting.

Na de hoorzitting adviseert de commissie het dagelijks bestuur over de te nemen beslissing. Het waterschap is verplicht om dit advies mee te nemen in de besluitvorming over het bezwaarschrift.

Zodra jouw bezwaarschrift ontvangen is, krijg je een ontvangstbevestiging en wordt jouw brief doorgestuurd naar de Commissie Bezwaarschriften. Dit is een externe en onafhankelijke commissie.

Meer over bezwaar maken

Contact

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Bel dan naar de Commissie Bezwaarschriften via T 076 564 13 02 of stuur een brief naar:

Waterschap Brabantse Delta 
t.a.v. de Commissie Bezwaarschriften 
Postbus 5520 
4801 DZ Breda