Bezwaarschriftencommissie

De Bezwaarschriftencommissie adviseert het dagelijks bestuur over binnengekomen bezwaarschriften. Dit is een externe en onafhankelijke commissie. 

Hoorzitting

Ontvangt het dagelijks bestuur een bezwaarschrift? Dan organiseert de Bezwaarschriftencommissie een hoorzitting. De commissie adviseert het dagelijks bestuur vervolgens over de te nemen beslissing. Tijdens de hoorzitting komen de indiener van het bezwaarschrift en vertegenwoordigers van het waterschap aan het woord. Ook andere belanghebbenden kunnen een uitnodiging ontvangen voor zo'n hoorzitting.

Na de hoorzitting adviseert de commissie het dagelijks bestuur over de te nemen beslissing. Het waterschap is verplicht om dit advies mee te nemen in de besluitvorming over het bezwaarschrift.

Hoe kun je bezwaar indienen?

Op de pagina bezwaar maken vind je alle informatie over hoe je een bezwaar kunt indienen. 

Contact

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Bel dan naar de Commissie Bezwaarschriften via T 076 564 13 02 of stuur een brief naar:

Waterschap Brabantse Delta 
t.a.v. de Commissie Bezwaarschriften 
Postbus 5520 
4801 DZ Breda