Wanneer u bouwkundige of civieltechnische werken in de bodem wilt uitvoeren, moet u er rekening mee houden dat bronbemaling noodzakelijk kan zijn om in den droge te kunnen werken.