De Standhazensedijk is ‘hoogwater veilig’

Drie maanden na de start van de realisatie is de Standhazensedijk op 1 juli waterveilig. Een belangrijke mijlpaal voor Van Oord en Brabantse Delta.

De komende periode vinden er nog wat afrondende werkzaamheden plaats zoals inzaaien, aanbrengen van verharding en het plaatsen van een faunahotel. Dagelijks bestuurder Anco Sneep is enthousiast over het resultaat: “Als opdrachtgever van de versterking en beheerder van de dijk kijk ik uiterst tevreden naar deze dijkversterking. Met deze mijlpaal zijn we weer een stap dichter bij een waterveilig Midden- en West Brabant nu en in de toekomst.” 

Peter van Gelderen, Operations Manager Van Oord Dredging & Infra: “Standhazensedijk was een uniek dijkversterkingsproject. Het waterschap stelde duurzaamheid centraal in de uitvraag en de dijk had prioriteit om versterkt te worden. Binnen 1 jaar hebben wij door middel van een goede voorbereiding en samenwerking een gehele 2-fasen aanpak kunnen doorlopen om van ontwerp tot realisatie te komen.’’ 

Heavescherm 

De Standhazensedijk is versterkt door het verhogen van de bermen en het aanbrengen van een heavescherm. Dit is een verticaal scherm dat in de dijk is geplaatst. Vanuit duurzaamheid is er gekozen voor een kunststof variant, in plaats van staal. Kunststof is van gerecycled materiaal, vrij van onderhoud en roest niet. Het scherm is aan de binnenzijde van de dijk geplaatst, bij de teensloot. Hierdoor wordt het uitspoelen van zand voorkomen. Daarnaast is er zowel aan de binnen- als buitenzijde gaas tegen dierlijke graverijen geplaatst. Zo is de dijk weer op sterkte voor de toekomst. 

Sterke dijken in Midden- en West-Brabant 

Sterke dijken zijn nodig want het klimaat verandert. Door stijging van de zeespiegel en extremer weer zullen er vaker en langere perioden van hoogwater voorkomen. Net zoals afgelopen december en januari. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, zijn sterke dijken van belang. Daarom versterken we de komende jaren onze regionale- en primaire keringen. Dit doen we in de gemeenten Steenbergen, Etten-Leur, Moerdijk, Breda, Drimmelen, Oosterhout en Geertruidenberg. Maar het werk aan onze dijken is nooit af. Door klimaatscenario’s, ontwikkelingen rond de dijken en nieuwe inzichten zullen we de dijken steeds weer op sterkte moeten houden en brengen. 

Uniek 

De dijkversterking Standhazensedijk is uniek te noemen. De versterking gaat over een lengte van zo'n 750 meter. Dat is een kort traject in vergelijking met andere projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hiervoor is gekozen omdat deze locatie snel versterkt moest worden, aangezien bij hoogwater zandmeevoerende wellen zichtbaar waren in de teensloot. De doorlooptijd van het project is met circa 3 jaar ook erg kort in vergelijking met andere projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het project wordt dit najaar afgerond, dan zal ook een feestelijke opening plaatsvinden.

Hoogwaterbeschermingsprogramma 

De dijkversterking Standhazensedijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. 2.000 kilometer dijken en daarnaast 400 sluizen en gemalen, worden voor 2050 versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.  

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief op de website: www.brabantsedelta.nl/standhazensedijk