Dijkversterking Standhazensedijk

Een deel van de Standhazensedijk voldoet niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Dit deel van de dijk is 730 meter en ligt in de gemeente Drimmelen. De komende periode bepalen we hoe de dijk versterkt moet worden. De dijkversterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma(externe link).

Planning

In 2023 doorlopen we de planuitwerkingsfase. Het voorkeursalternatief wordt verder uitgewerkt tot een ontwerp.

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van het project dijkversterking Standhazensedijk?

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief(externe link).

Bekijk hier de eerder verstuurde nieuwsbrieven:

April 2023(externe link)
December 2022(externe link)
Augustus 2022(externe link)
Mei 2022(externe link)
Februari 2022(externe link)

Folders

Bekijk hier de folder met uitleg over het projectplan Waterwet.

Bekijk hier de folder met uitleg over het voorkeursalternatief.

Contact

Heb je een vraag of opmerking over dit project? Stuur een email naar:

standhazensedijk@brabantsedelta.nl

Standhazensedijk 360°

Laatste nieuws

  • Van Oord start met dijkversterking Standhazensedijk

    Van Oord start met dijkversterking Standhazensedijk in Drimmelen! Samen met waterschap Brabantse Delta wordt gewerkt aan het ontwerp en realisatie van de dijkversterking. De uitvoering is gepland voor het voorjaar van 2024, met voltooiing in datzelfde jaar.

  • Oplossing voor Standhazensedijk uitgewerkt in projectplan

    Waterschap Brabantse Delta heeft in de verkenningsfase verschillende manieren onderzocht om de Standhazensedijk te versterken. Het voorkeursalternatief is nu uitgewerkt in een projectplan.

  • Oplossing voor dijkversterking Standhazensedijk bekend

    In de verkenningsfase - die gestart is in 2021 - zijn verschillende manieren waarop de dijk kan worden versterkt onderzocht. Zodat de dijk straks weer voldoet aan de veiligheidsnormen. Het voorkeursalternatief is op 2 augustus 2022 vastgesteld door het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterking Standhazensedijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.