Dijkversterking Standhazensedijk

Een deel van de Standhazensedijk voldoet niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Dit deel van de dijk is 730 meter en ligt in de gemeente Drimmelen. De komende periode bepalen we hoe de dijk versterkt moet worden. De dijkversterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Planning

In 2021 is de verkenningsfase gestart. Deze duurt tot eind 2022.

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van het project dijkversterking Standhazensedijk?

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de eerder verstuurde nieuwsbrieven:

Mei 2022
Februari 2022

Contact

Heb je een vraag of opmerking over dit project? Stuur een email naar:

standhazensedijk@brabantsedelta.nl

Laatste nieuws

  • Bekendmaking concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau dijkversterking Standhazensedijk

    Om te komen tot een projectbesluit (Omgevingswet) voor de versterking van de Standhazensedijk nemen we een voorkeursbeslissing. Voor die voorkeursbeslissing is een plan-mer verplicht. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is een voorbereidende stap in de mer-procedure. Het doel van de NRD is het vastleggen van kaders en randvoorwaarden van de te doorlopen mer-procedure.

  • Onze dijken: veiligheidsrapportage 2021

    Continue focus op veilige dijken. Met doelgerichte verbeterprojecten, reguliere inspecties en alertheid zet waterschap Brabantse Delta zijn beheertaak voor waterveiligheid in 2022 door.

  • Kennisgeving voornemen & participatie Standhazensedijk

    Waterschap Brabantse Delta heeft het voornemen om een verkenning uit te voeren naar een opgave in de fysieke leefomgeving voor een deel van de Standhazensedijk in Drimmelen. Wij gaan verkennen wat de exacte opgave is en starten met de voorbereiding van het project. Met deze kennisgeving informeren wij u daarover. Ook geven wij aan hoe wij u betrekken en hoe u inbreng kunt geven. Bekijk hier de officiële bekendmaking.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterking Standhazensedijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.