We maken van de polder Weimeren de komende jaren een robuust natuurgebied met moeras en waterplassen. Maar ook met laagveenbosjes, ruigtevelden en kruiden- en faunarijke grasladen. Een natuurgebied waar de otter en bijzondere vogels, zoals de roerdomp, zich hopelijk thuis voelen.