E-facturatie, inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden

Lever je goederen of diensten aan het waterschap?  Dan dien je gebruik te maken van een e-factuur. Een e-factuur wordt automatisch verwerkt. Dat maakt factureren eenvoudiger, sneller en duurzamer.  

Wat is een e-factuur? 

Een e-factuur is een elektronische factuur. Op een e-factuur staan de vereiste gegevens altijd op de juiste plek en veilig versleuteld. Een e-factuur wordt automatisch verwerkt. Handmatig invoeren in de administratie is niet meer nodig, zoals bij een papieren factuur of een pdf-factuur. 

Lees meer over e-facturen.

Voor wie is e-factureren? 

De Rijksoverheid en alle overige aanbestedende diensten (zoals gemeenten, provincies en waterschappen) kunnen e-facturen ontvangen en verwerken. Voor iedereen die goederen of diensten aan de Rijksoverheid én overige aanbestedende diensten levert, is e-factureren verplicht. 

Bekijk de officiële bekendmaking elektronische facturering bij overheidsopdrachten

Voorwaarden e-facturen 

Op de pagina 'Voorwaarden elektronisch factureren waterschap Brabantse Delta' vind je uitgebreide informatie over hoe je een e-factuur verstuurt of invoert.

Inkoop en aanbesteden

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van het waterschap vind je op overheid.nl:

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid waterschap Brabantse Delta (overheid.nl)

Algemene inkoopvoorwaarden

De algemene inkoopvoorwaarden vind je op de website van de Unie van waterschappen:

Inkoop en aanbesteden | Unie van Waterschappen (uvw.nl)

Klacht indienen aanbesteding

Ben je niet tevreden over de manier waarop de aanbestedingsprocedure verloopt? Dan kun je een klacht indienen over de aanbesteding.