Waterschap Brabantse Delta stelt de eerste verboden in om water uit sloten en beken te gebruiken. Dat is een gevolg van vier weken zonder neerslag. Zelfs na een heel nat voorjaar zorgen de weersomstandigheden voor een watertekort. De hogere temperaturen en een aanhoudende noordoosten wind zorgen ervoor dat er veel water verdampt. Daardoor neemt het neerslagtekort snel toe. De grondwaterstanden zijn na het natte voorjaar en een droge meimaand nog normaal.

We komen nu met de eerste verboden om de waterstand op niveau te houden. De komende dagen is nog meer warm weer voorspeld; de komende twee weken wordt ook geen neerslag verwacht.

Droogtemaatregelen

Wanneer waterstanden in een bepaald gebied te veel zakken, kan het waterschap verbieden om water uit sloten en beken te gebruiken voor bijvoorbeeld beregening. De lagere waterstand kan onder andere zorgen voor schade aan oevers en kades. Ook kan het verminderde water zorgen voor sterfte onder dieren en planten. Daarom geldt vanaf vandaag voor een aantal gebieden een verbod op het gebruik van water uit sloten en beken, ook wel een onttrekkingsverbod genoemd.

De eerste verboden gelden in de volgende gebieden en gaan in vanaf vrijdag 9 juni:

  • Gebied 4 Oude Leij – totaal verbod
  • Gebied 8 – Aa of Weerijs (excl. Aa of Weerijs zelf) - verbod grasland
  • Waterloop 8 W – Aa of Weerijs (waterloop zelf) - verbod grasland
  • Gebied 9 Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart – totaal verbod
  • Gebied 13 Oost - De Wouwse gronden oost – totaal verbod

We hebben water vastgehouden waar mogelijk. Ook staan stuwen hoog om water zoveel mogelijk beschikbaar te houden. De temperatuur van het water stijgt door de huidige situatie ook langzaam. Daarom spoelen we op enkele locaties al water door. Zo houden we stroming in het water om de groei van blauwalgen tegen te gaan.

Bewust met water

Het droge en warme weer is voor veel mensen vooral ook fijn. Helemaal na een nat voorjaar. Sta ook bij dat zomergevoel wel stil bij je watergebruik. Op onze droogtepagina vind je meer informatie over de droogte, bewust met water omgaan en droogtemaatregelen.

Op de kaart vind je een overzicht van de verboden per gebied en wanneer deze zijn ingegaan.

Kaart met actuele onttrekkingsverboden