Woensdag 26 mei was een belangrijk moment in het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk. De eerste paal voor het nieuwe gemaal staat. Bestuurder Cecile Franssen van waterschap Brabantse Delta, directeur Roelant Veldboer van Dura Vermeer en directeur Wiljan Beekman van GMB brachten hierop de logo´s van de betrokken partijen aan, voordat de paal werd geslagen. Gemaal De Slagen wordt gebouwd om de stroomrichting van het water aan te passen. Rond het najaar van 2022 moet het gemaal klaar zijn. Wil je op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief: www.brabantsedelta.nl/aww

Wat doet het gemaal?
Waterschap Brabantse Delta past de stroomrichting van het water aan in Waalwijk. Door de bouw van een gemaal en het aanpassen van sloten, duikers en stuwen stroomt het water niet meer weg via het Zuiderafwateringskanaal. In plaats daarvan gaat het via het Zuiderkanaal rechtstreeks naar de Bergsche Maas.

Waarom wordt er een gemaal gebouwd?
Het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk maakt de natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat mogelijk. Door Gemaal De Slagen verandert de stroomrichting van het water in Waalwijk. Zo kan het waterpeil in de Westelijke Langstraat omhoog, waardoor bijzondere natuur zich kan ontwikkelen en het cultuurhistorisch waardevolle slagenlandschap behouden blijft. Samenwerking De bouw van het nieuwe gemaal is een samenwerking tussen Dura Vermeer, GMB en waterschap Brabantse Delta. Cecile Franssen zegt: ‘Met de bouw van Gemaal De Slagen hebben wij een belangrijke slag geslagen! We zijn trots dat we dit markante gemaal in goede samenwerking met Dura Vermeer en GMB mogen realiseren.´

Project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant voor behoud van natuur en cultuurhistorie in dat gebied.

Gecombineerd logo Provincie Noord-Brabant en Europa
Cecile Franssen, Roelant Veldboer en Wiljan Beekman brengen de logo´s aan op de eerste paal. Fotograaf: Marleen Schellekens