rivier met bootjes

Beschrijving

Het aanpassen van de waterhuishouding in Waalwijk/Loon op Zand staat vooral in het teken van het realiseren van de natuurdoelen van de provincie in de Westelijke Langstraat. Dat is belangrijk omdat dit gebied uniek en waardevol is voor de natuur en cultuurhistorie. Daarom zorgen we dat het water niet meer via het Zuiderafwateringskanaal wegstroomt, maar via het Zuiderkanaal en rechtstreeks op de Bergsche Maas. Dat doen we met een nieuw gemaal en het aanpassen van sloten, duikers en stuwen. Pas dan kan het waterpeil in de Westelijke Langstraat op de juiste hoogte worden gebracht. Project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant voor behoud van natuur en cultuurhistorie in dat gebied. Daarnaast koppelen we een sifon in de Buitenpolder af en nemen we in Haven 7 maatregelen om een regionale kering van bijna 2 kilometer aan het Zuiderkanaal veilig te maken. Om dit alles te realiseren betrekken we provincie, Rijkswaterstaat, gemeente Waalwijk, ondernemers, agrariërs en inwoners uit het gebied. De werkzaamheden zijn naar verwachting juli 2021 afgerond.

Gecombineerd logo Provincie Noord-Brabant en Europa

Aanpak

De aanpassingen aan de waterhuishouding beslaan een groot gebied met verschillende belanghebbenden zoals de provincie, Rijkswaterstaat, gemeente Waalwijk, ondernemers, agrariërs en inwoners. Dat vraagt om een doordachte aanpak waarbij verbinding, beleving en maatwerk centraal staan. Betekenis geven aan waterschapswerk vinden we van belang. Ook al lijkt het aanpassen van duikers, stuwen, sloten en zelfs keringen de normaalste zaak van de wereld. Het meest in het oog springende onderdeel van dit project is het bouwen van een groot gemaal. Dit gemaal, op het grensgebied van Haven 7 en Buitenpolder, neemt in het gebied een prominente plaats in. Het nieuwe gemaal is niet alleen een technisch hoogstandje. We willen samen met de omgeving een verhaal rondom het gemaal maken.

Deelgebieden

Het project is opgesplitst in vijf deelgebieden: Capelsche Polder, Haven VII, Buitenpolder (toekomstig Haven 8), een gedeelte landbouw en stedelijk gebied en de Westelijke Langstraat. In deelgebied Westelijke Langstraat vinden vanuit project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk geen werkzaamheden plaats. Maar omdat de werkzaamheden in de andere vier deelgebieden wel het realiseren van de natuur in de Westelijke Langstraat mogelijk maken, worden ook belanghebbenden in de Westelijke Langstraat zorgvuldig op de hoogte gehouden over het nut en noodzaak van de werkzaamheden in de andere deelgebieden.

Aww infographic

Resultaat

Het belangrijkste resultaat is het aanpassen van de stroomrichting van het water; het aanpassen van de waterhuishouding. Hierdoor kan de natte natuurparel in de Westelijke Langstraat gerealiseerd worden. De gemalen (pompen met een gebouw eromheen) zorgen dat het water niet meer via het Zuiderafwateringskanaal maar via een andere route naar het Zuiderkanaal en de Bergsche maas wordt gepompt. Daardoor kan vanaf juli 2021 het waterpeil in de Westelijke Langstraat op de juiste hoogte worden gebracht. En dat is belangrijk omdat dit gebied uniek en waardevol is op het gebied van natuur en cultuurhistorie. Daarnaast zorgen de gemalen dat het water in de polders beter op peil blijft zodat het land goed bewerkt kan worden. Ook worden er maatregelen getroffen aan een regionale kering die niet meer aan de veiligheidsnorm voldoet en wordt een sifon afgekoppeld in de Buitenpolder.

Goedkeuring uitvoeringskrediet

Het algemeen bestuur heeft op 25 april tijdens de AB-vergadering het uitvoeringskrediet goedgekeurd voor het aanpassen van het watersysteem en waterkering bij Waalwijk. De provincie levert daarin een belangrijke financiële bijdrage. Met de goedkeuring van het uitvoeringskrediet kunnen we verder met de voorbereidingen en onderzoeken zoals bodem-, archeologische en ecologische onderzoeken laten uitvoeren. Daarna zal een adviesbureau aan de slag gaan om te komen tot een voorlopig ontwerp.

Wat merkt u ervan?

Na het uitvoeren van de onderzoeken is er genoeg informatie om een ontwerp voor het gebied te maken. Dit rapport, ook wel projectplan Waterwet genoemd, komt ter inzage te liggen. Iedereen kan het plan inzien en erop reageren. Dan kan er ook inzicht gegeven worden wanneer de werkzaamheden gaan beginnen en wat u daarvan kan merken.

Periode

Eind 2019 gaat de schop in de grond. De werkzaamheden zijn naar verwachting in 2021 afgerond.

Plan ter inzage

Waterschap Brabantse Delta brengt het ontwerp-projectplan voor het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk in procedure. De stukken lagen van 17 juni tot en met 12 augustus 2019 ter inzage.

De stukken zijn hier te bekijken en te downloaden

Het ontwerpbesluit Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk) ligt vanaf 18 juni tot en met 30 juli 2019 ter inzage. Deze aanpassing is nodig om het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk mogelijk te maken. Het bijbehorend ontwerp-projectplan biedt achtergrondinformatie, en ligt ter inzage tegelijkertijd met deze herziening van het peilbesluit.

Bekijk de officiële bekendmaking

Bekijk de kaart 

Bekijk het ontwerp-projectplan Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk

Nieuwsbrief

Lees actuele informatie over het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk. Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte! 

Inschrijven nieuwsbrief

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?