Al vele jaren is het niet toegestaan om grootvee te laten grazen op dijken. De hoeven van groot vee beschadigen namelijk de grasmat van de dijk. Lange tijd hebben wij hier niet actief tegen opgetreden. In het belang van een goede kwaliteit van de grasmat en dus de veiligheid van dijken hebben wij besloten het verbod op beweiding met grootvee wel actief te gaan handhaven.