Waterschapsverordening (Keur)

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. In de Omgevingswet staan alle regels van het waterschap voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Deze regels staan in één digitale verordening: de waterschapsverordening. Voorheen stonden deze regels in de Keur en de bijbehorende algemene regels. Met de komst van de Omgevingswet zijn deze regels vervangen door de waterschapsverordening.

Wat is de waterschapsverordening?

In de waterschapsverordening staan alle regels die bepalen welke activiteiten, waar in ons werkgebied mogen plaatsvinden en onder welke voorwaarden. Dus waar mag je wat doen en hoe moet dat dan? 

Bekijk de waterschapsverordening

Wat is nieuw?

De waterschapsverordening heeft een andere opzet dan de keur. De keur was een traditionele verordening met geboden en verboden. De waterschapsverordening is volledig digitaal en regels zijn nu specifiek gekoppeld aan gebieden waar ze gelden en toegespitst op activiteiten die iemand kan doen. Dus in plaats van algemeen geformuleerd en overal van kracht, naar specifiek geldend voor bepaalde gebieden en activiteiten .  

Met de Omgevingswet werken we met het 'ja, mits'-principe. Dit betekent dat activiteiten zijn toegestaan, mits er wordt voldaan aan voorwaarden in de waterschapsverordening. De Keur en algemene regels waren nog ingericht op basis van het 'nee, tenzij'-principe. Dit betekent dat activiteiten in principe niet werden toegestaan, tenzij hiervoor een vergunning werd verleend. 

Digitale kaart

Bij de waterschapsverordening hoort een kaart waarop je kunt zien waar, welke regels gelden. Dat noemen we werkingsgebieden. 

Bekijk de kaart

Hoe werkt de kaart?

Je kunt op de kaart zoeken op adres, perceel of coördinaten. Je kunt ook zelf een vlak op de kaart tekenen. Op die manier bepaal je het werkingsgebied.

Daarna kun je waterschap Brabantse Delta selecteren om de geldende regels van het waterschap op die locatie naar voren te halen. Je opent dan de waterschapsverordening met een filter op de gekozen locatie.  

Algemeen Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen

In het Algemene Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen 2020-2030 lees je hoe het waterschap rekening houdt met de natuur in en om de rivieren, beken, sloten en dijken. 

Bekijk het Algemene Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen.

Contact

Heb je vragen over de informatie op deze pagina? Vul dan ons contactformulier in of bel 076 564 10 00.