De initiatiefnemer Green2live samen met de gemeente Goirle en waterschap Brabantse Delta hebben op 1 maart een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het project ‘Herinrichting beek Oude Leij Riel’.

Het doel van de samenwerkingsovereenkomst is dat de gemaakte afspraken tussen de partijen hiermee vastliggen en dat de initiatiefnemer het werk namens de partijen kan gaan uitvoeren.

Nieuw landgoed Leijvennen

Bij de herinrichting van de Oude Leij wordt de beek heringericht tussen de Rillaersebaan en de Rielsedijk in Riel (gemeente Goirle). Deze beek ligt in een nieuw landgoed Leijvennen en moet gaan dienen als ecologische verbindingszone (verbinding tussen natuurgebieden). Tevens vindt over een lengte van 700 meter beekherstel plaats.

Het beekdal krijgt een smal, ondiep zomerbed met voldoende waterdiepte en stroming. En een winterbed voor het opvangen en afvoeren van overtollig water. De oevers worden natuurvriendelijk  ingericht van ondiep water tot riet- en ruige begroeiing. De belangrijkste functie van het winterbed is het afvoeren van water bij hoogwater. Daarnaast dient het winterbed als paaiplaats voor diverse vissoorten. De inrichting wordt afgestemd op vissoorten als kleine modderkruiper en bermpje. Andere doelsoorten zijn de ijsvogel en boomkikker.

Kleine modderkruiper (Ravon, Blik Onder Water)
Kleine modderkruiper (Ravon, Blik Onder Water)

Natuurgebieden Regte Heide - Riels Laag / Kaaistoep

Het Natura 2000 gebied Regte Heide Riels Laag en het veel noordelijker gelegen natuurgebied de Kaaistoep worden met de aanleg van de ecologische verbindingszone met elkaar verbonden. Met name verschillende soorten amfibieën zoals de vinpootsalamander en de heikikker maken hier gebruik van. De Oude Leij richten we zo in dat deze ook ruimte biedt aan o.a. de Grote Gele Kwikstaart, de tiendoornige stekelbaars en veel andere flora- en fauna.

Ronald Leenders (directeur Leenders Projectontwikkeling B.V), de wethouder van Goirle Liselotte Franssen en lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta Cecile Franssen
Ronald Leenders (directeur Leenders Projectontwikkeling B.V), de wethouder van Goirle Liselotte Franssen en lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta Cecile Franssen

Samenwerking

Die samenwerking is op 1 maart 2023  beklonken met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen initiatiefnemer van het nieuwe landgoed Leijvennen Ronald Leenders (directeur Leenders Projectontwikkeling B.V), de wethouder van Goirle Liselotte Franssen en lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta Cecile Franssen.