De plannen uit het ontwerp projectplan voor deelgebied Kelsdonk / Zwermlaken delen we graag met jullie. In het ontwerp projectplan staan de plannen voor het gebied. Daarnaast leggen we tijdens de avond uit hoe het proces nu verder gaat en is er alle ruimte voor vragen.

Kelsdonk/ Zwermlaken willen we zo inrichten dat het kenmerkende patroon wordt behouden en versterkt. Door het verhogen van het waterpeil ontstaat er een nat natuurgebied wat goed is voor planten en dieren. Ook vangen we hier extreme neerslagsituaties op en houden we rekening met de omliggende landbouwfuncties in de polder. Deelgebied Kelsdonk / Zwermlaken ligt in de gemeente Etten-Leur.

We starten om 19:00 uur met een algemene presentatie. Aanmelden is niet nodig.

Bekijk de uitnodiging

Kelsdonk / Zwermlaken is één van de deelgebieden in het natuurrealisatieproject Noordrand Midden.