Kelsdonk / Zwermlaken is één van de deelgebieden van het project natuurrealisatie Noordrand Midden. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant werken in het project samen aan waterrijke natuur in het gebied. Zo krijgt natte natuur een kans zich te ontwikkelen. 

Een weiland met groen gras, struiken en een hekje.

Wat gaan we doen?

Het beoogde resultaat van dit plan voor Kelsdonk/Zwermlaken is een deelgebied met een watersysteem dat voldoet aan de hydrologische randvoorwaarden voor de natte natuurgebieden, extreme neerslagsituaties kan opvangen en rekening houdt met de omliggende landbouwpercelen.

Hiervoor moeten we aanpassingen doen in het watersysteem, zoals het:

  • verbreden en verdiepen van sloten
  • aanleggen van natuurvriendelijke oevers
  • aanleggen van petgaten
  • aanleggen van een helofytenveld

Waar staan we nu?

Het algemeen bestuur van het waterschap heeft op 21 december 2022 akkoord gegeven om het projectplan open te stellen voor beroep. Het projectplan is in te zien via officielebekendmakingen.nl(externe link). Er kon tot en met 17 februari 2023 beroep worden ingediend bij de rechtbank. Er zijn geen beroepen op de plannen ingediend. We wachten nog op de verlening van een aantal vergunningen voor we met de werkzaamheden kunnen starten.

Meer informatie:

Planning

Let op! Dit is een voorlopige planning. Deze planning kan nog wijzigen.

Eind 2022

Het definitief projectplan waterwet wordt voorgelegd aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van het waterschap. Als zij het goedkeuren volgt een inzageperiode van 6 weken en kan er beroep worden ingediend op het plan. 

Begin 2023

Starten met uitvoering

Begin 2024

Afronding deelproject

Informatieavond 2 augustus 2022

De plannen uit het ontwerp projectplan deelden we op 2 augustus tijdens een informatieavond. Kon je niet aanwezig zijn? Hieronder vind je de een filmpje over het ontwerp projectplan. Het volledige ontwerp projectplan is in te zien via officielebekendmakingen.nl(externe link).

Filmpje ontwerp projectplan

Informatieavond 12 januari 2022

Op woensdag 12 januari was er een informatiebijeenkomst over het gebied Kelsdonk / Zwermlaken. Wegens corona was deze online. Heb je deze gemist? Bekijk dan hier de video van de bijeenkomst(externe link).

Het gebied

Vroeger was het gebied Kelsdonk/Zwermlaken voortdurend nat doordat zowel overtollig water uit de Mark als water van hoger gelegen zandgronden het gebied in stroomde. Gedurende de tijd is dit gebied steeds droger geworden en is tegenwoordig kenmerkend door zijn langgerekte natuurakkers en open landschap met hier en daar groepjes bomen (frikken).

Vanwege het open slagenlandschap heeft het gebied een hoge cultuurhistorische waarde. Dit is mede ontstaan door de winning van veen in het verleden. Belangrijke doelstelling van het project is dan ook het behouden en verstreken van het kenmerkende patroon van het landschap. Daar werken we momenteel hard aan.