Logo PROWATER

Klimaatprojecties voor het 2 zeeën-gebied wijzen op drogere en warmer wordende zomers met extreme en geconcentreerde neerslagperiodes in de vorm van zomerstormen. Dit kan in de toekomst leiden tot een hogere vraag naar waterproductie.

Klimaatadaptatie in het 2 zeeëngebied

Het grensoverschrijdend project PROWATER staat voor ‘protecting and restoring raw water sources through actions at the landscape scale’, en levert een bijdrage aan klimaatadaptatie door de waterberging van het landschap te herstellen via ‘ecosysteem gebaseerde adaptatiemaatregelen’. Voorbeelden hiervan zijn bosomvorming, natuurlijke waterretentie of herstel van bodemverdichting.

Deze ingrepen verhogen de veerkracht tegen droogteperiodes en overstromingen en dat komt ook de waterkwaliteit en biodiversiteit ten goede. De komende jaren zullen projectpartners in Vlaanderen, Nederland en Engeland verscheidene voorbeeldprojecten op terrein uitvoeren en tonen aan het publiek.

De voordelen van de maatregelen zullen geïdentificeerd worden, zodat er ook een ‘Payment for Ecosystem Services’-model ontwikkeld kan worden. Op basis van een dergelijk model kunnen organisaties die maatregelen nemen om waterschaarste tegen te gaan een vergoeding ontvangen. In ruil leveren zij diensten aan de maatschappij door de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren.

Ten slotte wil het project de informatiekloof met het beleid en de watergebruiker dichten, door een visie uit te werken om waterschaarste en droogterisico’s op langere termijn aan te pakken.

Een grensoverschrijdende samenwerking

Van november 2017 tot en met augustus 2022 werken 10 partners uit Vlaanderen, Nederland en Engeland samen aan PROWATER. Het project beschikt hiervoor over een budget van meer dan 5,5 miljoen euro. In ieder land worden zowel waterproductiebedrijven, overheden en onderzoeksinstituten als terreinbeheerders betrokken om tot een gedragen visie te komen.

De partners uit Vlaanderen zijn: de Vlaamse Overheid(externe link) (Departement Omgeving), Universiteit Antwerpen(externe link), provincie Antwerpen(externe link), PIDPA (externe link)en Natuurpunt(externe link)
De partner uit Nederland is: Waterschap Brabantse Delta
De partners uit Engeland zijn: Westcountry Rivers Trust(externe link), Kent Count Council(externe link), South East Water(externe link) en South East Rivers Trust(externe link).

Het project ontvangt via het Interreg 2 Zeeën-fonds (EFRO) 3.315.974 € om te werken aan klimaatadaptatie en het verhogen van de veerkracht tegen droogtes en extreme neerslag op basis van ecosysteemdiensten. Interreg 2 zeeën is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen).

Het project Vloeiweide ontvangt een financiële bijdrage vanuit de EU-regeling Interreg (Prowater).

Waterschap Brabantse Delta werkt als partner van PROWATER samen met zes waarnemers:
Brabant Water(externe link)
Evides Waterbedrijf(externe link)
Vereniging Markdal(externe link)
Provincie Noord-Brabant(externe link)
Stichting Het Zeeuwse Landschap(externe link)
Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren(externe link)

De waarnemers leveren kennis en nemen deel aan de workshops van het project.

Voor meer informatie over het project bezoek je de website van PROWATER(externe link)