De prijs staat dit jaar in het teken van archeologische projecten die op een bijzondere manier toegankelijk zijn gemaakt voor publiek.
 

Wij hebben je stem nodig. Stem nu!(externe link)

In dit project in Wouw zijn enkele tientallen vrijwilligers druk in de weer geweest om restanten van de vergane dertiende-eeuwse waterburcht weer zichtbaar te maken. Een 40 meter lange loopbrug over de slotgracht verbindt nu de opgravingen van het kasteel met de omgeving. Daarmee werd de bijzondere historie van het kasteel, ooit het grootste van Nederland en mogelijk van heel Europa, letterlijk voor iedereen toegankelijk.

De prijs staat dit jaar in het teken van archeologische projecten die op een bijzondere manier toegankelijk zijn gemaakt voor publiek.

Rol van het waterschap

Waterschap Brabantse Delta, stichting Kasteel van Wouw, Provincie Noord-Brabant en de gemeente Roosendaal werkt samen aan de reconstructie van het Kasteel van Wouw. Het ging daarbij om het zichtbaar maken van de restanten van het kasteel, het opnieuw aanleggen van de omwalling rond het kasteel en het zorgen voor natuurontwikkeling en waterberging in het gebied.

Wil je meer weten over het project "kasteel van Wouw" kijk dan deze video(externe link) .