Dijkgraaf

Kees Jan de Vet


Functie:

Dijkgraaf

Nevenfuncties

  • Lid Raad voor het openbaar bestuur, vergoeding: vacatieregeling-rijk
  • Lid van de Maatschappelijke adviesraad van de stichting Socires te Den Haag (onbezoldigd).
  • Voorzitter Noord-Brabantse Waterschapsbond (onbezoldigd)
  • Lid studiegroep Interbestuurlijke en financiële verhoudingen Ministerie van Binnenlandse Zaken (onbezoldigd)

Financiële belangen

Geen

Woonplaats:

Breda

Telefoonnummer:

076-5641063

E-mailadres:

k.de.vet@brabantsedelta.nl

Portefeuille

De leden van het dagelijks bestuur hebben ieder hun eigen portefeuille. Bekijk de portefeuilleverdeling.

Kees Jan de Vet over 1000 dagen dijkgraaf

“Het huidige klimaat vraagt om grotere stappen; ons instrumentarium is uit een voorbije tijd"

Kees Jan de Vet
 

Lees het artikel - 1000 dagen dijkgraaf.PDF

Dijkgraaf Kees Jan de Vet in de tuin van Bouvigne voor het kantoorpand