Kering Weimeren is één van de deelgebieden van het project natuurrealisatie Noordrand Midden. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant werken in het project samen aan waterrijke natuur in het gebied. Zo krijgt natte natuur een kans zich te ontwikkelen. 

Wat gaan we doen?

De regionale kering in Weimeren voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Daarom maken we hem hoger en breder, zodat hij weer veilig is. Een regionale kering is een dijk die het gebied daarachter beschermt tegen hoog water. Voor het verhogen en verbreden van de dijk gebruiken we grond uit de gebieden Zwartenbergse Polder en polder Weimeren. Daar werken we aan natuurontwikkeling. Bij de graafwerkzaamheden komt kleiig zand vrij. Het kleiige zand gebruiken we om de kering te verstevigen. Zo verminderen we het transport. Dat maakt de kering duurzaam (circulair).

Hoger én steviger dan een normale kering

Omdat kleiig zand niet even stevig is als dijkenklei, hebben we van dit zand meer nodig om aan de veiligheidsnorm te voldoen. Hierdoor wordt de kering een stuk groter en steviger dan we gewend zijn. Die extra laag eromheen maakt kering Weimeren uniek. Een bijkomend voordeel van deze extra versteviging is dat de dijk ook andere functies kan krijgen. Zo kunnen we bijvoorbeeld vee laten grazen of struiken planten. En dat mag normaal niet op een kering. Met de extra laag blijft de veiligheid van de dijk tóch intact.

Waar staan we nu?

In april 2023 zijn we gestart met het verbeteren van de kering. Dit doen we door de kering op te hogen met vrijgekomen grond uit het gebied.

We verwachten het deelproject in 2027 af te ronden.

Eerdere werkzaamheden

Op 25 november 2022 vierden we de eerste schop in de grond. Eind februari 2023 startten we met de voorbereidende werkzaamheden. Denk hierbij aan het plaatsen van de keet, het schoonmaken van watergangen, het maaien van de kering en het verwijderen en snoeien van enkele bomen. Met de gesnoeide takken leggen we marterhopen neer

Meer informatie:

Definitief projectplan

Het plan voor de nieuwe kering staat in een projectplan waterwet. Dit projectplan kun je via onderstaande button inzien.

Bekijk het projectplan

Ontdek Weimeren in een virtuele wandelexcursie

Vanuit je luie stoel Weimeren ontdekken? Dat kan! Omgevingsmanager Jeroen van Leijsen neemt jou mee het gebied in. Deze video is gemaakt in december 2021: