Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze service. Wij horen het graag als u niet tevreden bent over de manier waarop iemand van het waterschap u heeft behandeld. Bent u beledigd of slecht geholpen? Meldt dit dan bij ons. Het doel van onze klachtenregeling is dat het waterschap leert van zijn fouten.

Als u een klacht meldt, is het belangrijk dat u duidelijk aangeeft:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • waar uw klacht over gaat; 
  • waar en wanneer het is gebeurd; 
  • de datum van nu.

Dien uw klacht in

Schrijft u liever een brief? Deze kunt u sturen naar:

Waterschap Brabantse Delta
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 5520
4801 DZ Breda

De afhandeling van uw klacht

De klachtencoördinator (de persoon die de klacht behandelt) neemt contact met u op om de klacht te bespreken. Hij /zij bespreekt met u hoe de klacht het beste behandelt kan worden. Dat kan betekenen dat de klachtencoördinator u in contact brengt met de betreffende persoon. Om zo samen naar een oplossing te zoeken. 

Bent u nog steeds niet tevreden?

De betrokken persoon of afdeling krijgt de kans fouten te herstellen. Bent u toch niet tevreden met de manier hoe uw klacht wordt behandeld? Dan kunt u de Nationale Ombudsman inschakelen.

Contact

Heeft u vragen over de behandeling van uw klacht? Neem dan contact op met de klachtencoördinator via T 076 564 10 62.