Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde wet- en regelgeving. Het waterschap treedt handhavend op tegen overtredingen. Denk bijvoorbeeld aan het dempen van een sloot zonder vergunning van het waterschap. Heeft u die regels overtreden, dan kan het waterschap naleving van die regels afdwingen door het opleggen van een last onder bestuursdwang (bestuursdwangbeschikking).

Voorwaarden

In een last onder bestuursdwang geeft waterschap Brabantse Delta de overtreder eerst nog zelf de gelegenheid om de overtreding te beëindigen. Als de overtreding niet binnen de vermelde termijn is beëindigd, zal het waterschap de overtreding zelf beëindigen of een derde inschakelen. De gemaakte kosten worden op de overtreder verhaald.

Aanpak

Als de overtreding niet binnen de vermelde termijn is beëindigd, zorgt het waterschap of derde in opdracht van het waterschap voor beëindiging daarvan. De gemaakte kosten zijn voor de overtreder. De hoogte van de kosten wordt vastgelegd door middel van een kostenbeschikking. Indien nodig kan waterschap Brabantse Delta de verschuldigde dwangsom met behulp van een dwangbevel invorderen. Bent u het hier niet mee eens? U kunt tegen de last onder dwangsom en kostenbeschikking bezwaar maken.

Ik wil bezwaar maken

Regelgeving

Contact

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?