Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde wet- en regelgeving. Het waterschap treedt handhavend op tegen overtredingen. Denk bijvoorbeeld aan het dempen van een sloot zonder vergunning van het waterschap. Heeft u die regels overtreden, dan kan het waterschap naleving van die regels afdwingen door het opleggen van een last onder bestuursdwang (bestuursdwangbeschikking).