Waterschap Brabantse Delta zorgt ervoor dat iedereen zich netjes aan de regels houdt. Soms gebeurt dat helaas niet. Denk bijvoorbeeld aan het dempen van een sloot zonder vergunning van het waterschap. 

Houd je je niet aan de regels? Dan kan het waterschap afdwingen dat je de regels naleeft. Dit is 'opleggen van een last onder bestuursdwang'. 

Hoe werkt het?

Je krijgt eerst zelf de kans om de regels na te leven. Gebeurt dat niet, dan stopt het waterschap de overtreding of vraagt een derde partij om dit te doen. Je kunt ook een dwangbevel krijgen. 

Als overtreder betaal je de gemaakte kosten. Hoeveel je moet betalen, bepalen we met een kostenbeschikking. 

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met het besluit van het waterschap? Dan kun je bezwaar maken.

Contact

Heb je vragen over de informatie op deze pagina? Vul dan ons contactformulier in of bel 076 564 10 00.