Leerlingen van basisschool ‘De Driesprong’ en ‘Het Beekdal’ in Chaam hebben planten en struikjes geplant rondom de poel op het perceel Jacobswei in Chaam. Dagelijks bestuurder Alwijn ten Cate van het waterschap en wethouder Erik Wilmsen van de gemeente Alphen-Chaam namen ook de schop ter hand en hielpen de leerlingen een handje.

De enthousiaste leerlingen, bestuurder en wethouder gingen aan de slag met het aanplanten van planten en struiken. Zij zijn hierbij geholpen door vrijwilligers van natuurvereniging Mark en Leij. Voorafgaand aan het planten hebben de leerlingen een ‘biodiversiteit les’ gekregen. De les behandelt op speelse wijze dit thema. Uitleg wordt gegeven over wat de gemeente Alphen-Chaam, samen met natuurbeherende instanties en het waterschap gedaan hebben om de natuur te versterken. Met aansprekende filmpjes wordt getoond wat je in de eigen tuin kunt doen om bij te dragen aan een mooiere natuur. Kinderen leren het belang van de natuur voor een duurzame leefomgeving en worden geïnspireerd. Een door hun zelf geplant boompje of plantje draagt hieraan bij. Zo gaan theorie en praktijk mooi samen. 

Dagelijks bestuurder Alwijn ten Cate ontvangt kinderen
Dagelijks bestuurder Alwijn ten Cate ontvangst leerlingen

Vleermuiskasten

Ingenieursbureau Antea Group heeft twee vleermuiskasten gedoneerd aan het waterschap en de vereniging. Deze kasten hebben een mooie plek gekregen in de bomen op het perceel.

Perceel Jacobswei

Waterschap Brabantse Delta heeft het perceel Jacobswei in dit voorjaar natuurlijk ingericht. Jacobswei ligt ten oosten van de Nieuweweg in Chaam en ten noorden van de Laag Heiveltsebeek. Dit gebied maakt onderdeel uit van de ecologische verbindingszone (verbinden van natuur) LandStad de Baronie.
De aannemer Kennes uit Bavel heeft een poel gegraven en reliëf aangebracht.
Natuurvereniging Mark en Leij is de initiatiefnemer voor de natuurlijke herinrichting van het perceel Jacobswei. Zij hebben een marterhoop gemaakt om het vestigen van marters op deze locatie te stimuleren.