Lid dagelijks bestuur

Woonplaats: Bergen op Zoom

Lid van het algemeen bestuur sinds: 2004

Lid van het dagelijks bestuur sinds: 2022

Logo Ons Water
Louis van der Kallen

In mijn werkzame leven ben ik vijf jaar werkzaam geweest bij het Koninklijk Kweekbedrijf D.J. van der Have op het proefbedrijf te Rilland en ben ik 43 jaar in dienst geweest bij AKZO-Nobel, waarvan 35 jaar als medewerker research en development bij AKZO-Nobel Resins. Verder ben ik tien jaar eigenaar/onderzoeker geweest bij onderzoeksbureau Geberes.

In al die jaren heb ik veel bestuurlijke functies vervuld. Onder meer was ik twaalf jaar statenlid in de provincie Noord-Brabant, en bij negen waterschappen ben ik lid geweest van het Algemeen Bestuur; Waterschap Brabantse Delta heb ik circa negen jaar mogen dienen als lid van het Dagelijks Bestuur. In meer dan twintig gemeenten heb ik functies vervuld in de rekenkamercommissies. Vanaf 1986 ben ik raadslid in de gemeente Bergen op Zoom voor de lokale partij BSD.

"Landelijke partijen hebben weinig te zoeken in het waterschapsbestuur"

Louis van der Kallen

De Aa of Weerijs stroomt onder andere langs Zundert, de geboorteplaats van Vincent van Gogh

Kerntaken, nu en voor de toekomst, op orde maken en houden. Met een scherp oog voor de kosten. Dat betekent voor mij: de zeespiegelstijging, klimaatadaptatie en hittestress zeer serieus nemen. Veiligheid en het kunnen beschikken over voldoende water van goede kwaliteit is voor ons allen van levensbelang. Een goede verwerking van het afvalwater hoort hier vanzelfsprekend ook bij.

We moeten als bestuur dus belangrijke besluiten nemen. Besluiten waarvan ik vind dat die gemaakt moet worden door regionale partijen. Persoonlijk vind ik dat landelijke politieke partijen weinig te zoeken hebben in het waterschapsbestuur.

Functie

  • Bestuurslid fractie Ons Water/ Waterbreed
  • Nevenfunctie: raadslid fractie BSD gemeente Bergen op Zoom (bezoldigd)
  • Nevenfunctie: Raad van toezicht Adrianohuis (onkostenvergoeding)
  • FinanciĆ«le belangen: geen

Vragen aan Louis? Neem contact met hem op