Per 1 juni 2024 stopt Niels Mureau als dagelijks bestuurslid en algemeen bestuurslid van waterschap Brabantse Delta. Hij heeft vandaag zijn ontslag aangeboden aan het algemeen bestuur. 

Dagelijks bestuurder.

Een waterschap wordt bestuurd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Alle leden van het dagelijks bestuur zijn ook lid van het algemeen bestuur. De dijkgraaf is de voorzitter van het bestuur. Deze functies zijn te vergelijken met een gemeenteraad met wethouders en een burgemeester. Niels Mureau was tussen 2004 en 2008 en vanaf 2015 lid van het algemeen bestuur. Sinds 2018 was Niels lid van het dagelijks bestuur en tot begin 2023 loco-dijkgraaf.

Vertrek

Niels kijkt met veel voldoening terug op de afgelopen jaren. Toch heeft hij besloten te stoppen. Niels geeft over de reden van zijn vertrek aan: “De manier van besturen is echter de afgelopen periode veranderd, zowel in het Algemeen Bestuur als in het Dagelijks Bestuur. Ik mis het daadwerkelijk gezamenlijk werken aan het algemeen waterschapbelang en ik ervaar dat mijn visie op het besturen van een waterschap niet aansluit bij de huidige politieke realiteit. Door deze ontwikkeling komt de balans tussen besturen, privé en mijn bedrijf in het geding. Daarom heb ik het moeilijke besluit genomen dat het nu tijd is om vooral mijn gezin en mijn bedrijf voorrang te geven”.

Vele hoogtepunten.

Niels Mureau geeft aan: “Ik heb me de afgelopen ruim zes jaren als lid van het dagelijks bestuur met veel energie en bezieling ingezet voor ons mooie waterschap Brabantse Delta. Het was een fantastische tijd met vele hoogtepunten. Ik noem bijvoorbeeld een bestuurlijke expeditie naar de ‘Waterketen’ en rioolwaterzuiveringen van de toekomst. En mooie projecten die bijdragen aan een toekomstbestendig Midden- en West-Brabant zoals de waterinlaat bij de Roode Vaart en de grote renovatie van de afvalwaterpersleiding in West-Brabant. En recent nog het winnen van de Europese innovatieprijs met ons project voor een natuurlijke plasticvervanger gewonnen uit afvalwater”. 

Reactie dijkgraaf

Dijkgraaf Kees Jan de Vet geeft in een reactie op het vertrek aan: “Niels Mureau heeft zich in de afgelopen zes jaar met veel energie en ambitie ingezet voor de Brabantse Delta. Zowel als lid van het dagelijks bestuur en in de vorige bestuursperiode als loco dijkgraaf. Ik heb zeer intensief met hem samengewerkt. Hij heeft een enorme drive voor vraagstukken over klimaat en circulariteit en wist die met onze medewerkers zeer ambitieus verder te brengen. Binnen waterschap Brabantse Delta maar ook in bestuurlijke overleggen met de provincie en het Rijk. Ik respecteer zijn besluit maar met zijn talenten zullen we zeker nog van hem horen”.