• Hittegolf zorgt voor overlast door blauwalg

  Door het tropische weer en het ontbreken van neerslag ontstaat op veel plaatsen blauwalg. Blauwalg is gevaarlijk voor mensen en dieren. Daarom raadt waterschap Brabantse Delta aan om alleen te gaan zwemmen bij officiële zwemlocaties. De waterkwaliteit wordt daar nauwlettend in de gaten gehouden.
  Vijver met groene laag van blauwalgen
 • Nieuw instrument voor beoordeling waterkwaliteit

  Onderzoek met DNA kent een sterke groei en ontwikkeling. In een nieuw project werken we met collega-waterschappen aan een nieuw instrument: de DNA Diatom Biosensor. Met deze nieuwe sensor onderzoeken we of op deze manier sneller, goedkoper en efficiënter de ecologische waterkwaliteit kunnen meten in ons oppervlaktewater.
 • Leggers waterschap Brabantse Delta herzien

  De leggers van oppervlaktewater voor het hele werkgebied van waterschap Brabantse Delta zijn aangepast en worden binnenkort vastgesteld. Voordat het zo ver is, is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Behalve voor de gemeente Oosterhout. Deze legger heeft al eerder ter inzage gelegen en is vastgesteld.
  Legger
 • Onderzoek naar coronavirus in rioolwater

  Het RIVM doet onderzoek naar de aanwezigheid van het coronavirus in rioolwater. Uit dit onderzoek blijkt dat het coronavirus al zichtbaar is in uitwerpselen voordat mensen symptomen van het virus hebben. Dat betekent dat het virus vroeg kan worden opgespoord in het rioolwater. Op dit moment is er geen bewijs voor besmetting van mensen via ontlasting of rioolwater.
  Medewerker haalt met grote lepel afvalwater uit een vat om te testen
 • Zuiveringsspiegel 2019 beschikbaar

  De zuiveringsspiegel geeft inzicht in de prestaties van de zuiveringstechnische werken van het waterschap in 2019.
  Zuiveringsspiegel 2019 Waterschap Brabantse Delta
 • Meer natuur en beekherstel in Tilburg

  Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Tilburg werken op een aantal plekken in Tilburg-West aan het herstellen van beken en ontwikkelen van natuur. De Oude Leij, Groote Leij en Hultense Leij lopen als een rode draad door het gebied.
  Huidige situatie natuur Tilburg-west
 • Waterschap en gemeente Breda gaan waterkwaliteit Singels meten

  Waterschap Brabantse Delta en gemeente Breda gaan de waterkwaliteit in de singels meten. Aan de hand van de meetgegevens kunnen mensen volgend jaar via een app zien wanneer het veilig is om op en in het water te zijn. De Bredanaar zoekt tijdens hete dagen verkoeling. Op diverse plaatsen zoals op de markt in Prinsenbeek, Nelson Mandela Plein en Kasteelplein zijn daarom waterspeelplaatsen geopend. Veel mensen gaan naar zwemplassen als de Asterdplas en de Galderse meren. Maar de laatste jaren zoeken mensen ook steeds meer verkoeling op en in de Singels. Met rondvaartboten, SUP-boards, kano's en eigen boten. Er wordt ook regelmatig gezwommen in het water. De recreatie neemt in alle oppervlaktewateren toe.
  Wateschap Brabantse Delta en gemeente Breda gaan de waterkwaliteit in de Singels meten
 • Nieuw: de Perceelwijzer app voor boeren en tuinders

  Voortaan kan elke boer en tuinder, waar en wanneer dan ook, informatie raadplegen over zijn eigen perceel: met de Perceelwijzer! Deze nieuwe app geeft actuele en betrouwbare informatie over bijvoorbeeld onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen, grond- en oppervlaktewaterstanden. Daarnaast heeft de app een meldingsfunctie, zowel van gebruiker naar waterschap als andersom. De Perceelwijzer is een initiatief van de drie Brabantse waterschappen, Provincie Noord-Brabant en ZLTO en wordt mede gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
 • Zin om te zwemmen? Ga naar een officiële zwemplas!

  Het warme weer van komende week nodigt natuurlijk uit om verkoeling te gaan zoeken bij het water. Wil je gaan zwemmen in het buitenwater? Ga dan naar een officiële zwemplas in de buurt. In Midden- en West-Brabant zijn dat onder andere ’t Zand in Alphen, Plas op de Markeplaat in Zevenbergen, Plas aan de Reeweg in Lage Zwaluwe, Galderse Meren bij Breda en Recreatiepark de Spranckelaar bij Sprang-Capelle.
  Galderse meren zwemplas
 • Samenwerken aan natuurlijke inrichting Wouwervallei

  Waterschap Brabantse Delta werkt mee aan de natuurlijke inrichting van de Wouwervallei tussen Gilze en Rijen en Breda. Belangrijke doelen zijn het vergroten van de waterbergingscapaciteit en versterking van de biodiversiteit. Dat moet tevens leiden tot een aantrekkelijk landschap. Dit project is een particulier initiatief van Landschapsvereniging Gilze en Rijen en Burgerinitiatief Wouwervallei. Zij werken verder samen met de gemeenten Gilze en Rijden, Breda en Stichting Brabants Landschap.
  Onthulling projectbord Wouwervallei
 • Regenwater zoveel mogelijk vasthouden

  De afgelopen maanden waren erg droog en warm. De maand mei was zelfs de één van de warmste en droogste maanden mei ooit gemeten. Maar in de eerste helft van juni hebben we een aantal buien gehad. Die buien zijn een welkome adempauze voor de natuur en de landbouw. Maar de droogte is nog niet voorbij. 
  Waterschap Brabantse Delta home
 • Doorvaart via sluis Roode Vaart weer mogelijk

  Schippers kunnen de sluis Roode Vaart in Moerdijk weer passeren. 
  Boot door sluis Roode Vaart