• Ding mee naar het Tofste tuintje van Tilburg 2020!

  Is jouw tuin 1 van de 10 Tofste watervriendelijke Tuintjes van Tilburg van 2020? Doe mee met de wedstrijd voor de verkiezing Tofste watervriendelijke tuintjes van Tilburg.
  Doe mee met de wedstrijd Tofste blauwe tuin van Tilburg
 • Waterschap Brabantse Delta versoepelt een aantal onttrekkingsverboden

  Waterschap Brabantse Delta versoepelt op vrijdag 4 september een aantal onttrekkingsverboden. Het gaat om de onttrekkingsverboden op de waterlopen Boven-Mark, Aa of Weerijs en Molenbeek. Deze onttrekkingsverboden worden van een totaalverbod versoepeld naar een verbod op grasland.
  Stuw in Zundert
 • Waterschap Brabantse Delta trekt onttrekkingsverboden in

  Waterschap Brabantse Delta trekt op donderdag 3 september een aantal onttrekkingsverboden in. Het gaat om de onttrekkingsverboden in de Auvergnepolder in Halsteren en gebied de Wildenhoek in Kruisland.
  Waterschap Brabantse Delta stelt onttrekkingsverboden in
 • Gezamenlijke ambities droogte en waterbeschikbaarheid

  Deze week kwamen ons dagelijks bestuur en dat van waterschap Scheldestromen samen met de GS van de provincie Zeeland. Tegen de achtergrond van onze rioolwaterzuivering in Bath bespraken zij de gezamenlijke ambities met betrekking tot droogte en waterbeschikbaarheid binnen de Zuidwestelijke Delta.
 • Aanpak klimaatverandering moet veel intensiever

  De effecten van klimaatverandering worden snel zichtbaar. Voor het derde jaar op rij hebben we een zeer droge zomer en dat is naar verwachting de komende jaren niet anders. Weersextremen met hittestress, hoosbuien, maar ook zeespiegelstijging en toenemende verzilting. Het is de nieuwe tijd voor waterschap Brabantse Delta.
  Kees Jan de Vet
 • Teleurstelling na uitspraak Raad van State over uitbreiding gaswinning

  De waterschappen zijn net als de andere partners en belangengroeperingen teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State in het beroep tegen de gaswinning Loon op Zand. Uitbreiding van gaswinning strookt niet met de inzet die nodig is voor de energietransitie en voor het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord.
  Uitbreiding gaswinning strookt niet met noodzakelijke stappen voor de energietransitie
 • Snellere meetmethoden voor kwaliteit zwemwater

  Met warm weer zoekt iedereen graag verkoeling bij en in het water. Veel mensen gaan naar zwemplassen, maar steeds meer mensen zoeken ook verkoeling in andere buitenwateren. Met bootjes, SUP-boards en kano’s neemt de recreatie in alle oppervlaktewateren toe. Waterschap Brabantse Delta onderzoekt samen met een aantal partners nieuwe meetmethoden om de kwaliteit van het zwemwater en buitenwater te testen. Dat doen we bijvoorbeeld in de singels in Breda. Deze nieuwe meetmethoden moeten ervoor zorgen dat onderzoek naar de waterkwaliteit sneller en nog nauwkeuriger wordt uitgevoerd.
  Kanoën
 • Blijf uit de buurt van stilstaand water in vijvers en andere waterpartijen

  Het warme weer van de afgelopen periode heeft in combinatie met de lage waterstand en vaak stilstaand water geleid tot een hogere temperatuur van het water in onder andere vijvers en andere watergangen. Daardoor verslechtert de waterkwaliteit en neemt de overlast van blauwalgen toe en is er kans op botulisme. Blijf daarom uit de buurt van die waterpartijen en laat uw hond niet zwemmen in het water.
  Vermijd contact met stilstaand water vanwege blauwalgen en mogelijk botulisme
 • Marksluis geopend voor betere waterkwaliteit

  Waterschap Brabantse Delta heeft Rijkswaterstaat gevraagd om de Marksluis in Oosterhout open te zetten. Het extra water gebruikt het waterschap voor de doorspoeling van de Mark. Dat helpt de huidige waterkwaliteit te verbeteren en blauwalgen voorkomen. Een mooie samenwerking tussen Rijkswaterstaat en het waterschap!
  Het water stroomt vanuit het Wilhelminakanaal naar het Markkanaal
 • Waterschap Brabantse Delta sluit inlaat vanwege blauwalgen

  Waterschap Brabantse Delta sluit inlaat de Ever bij de Nieuwe Roosendaalse Vliet vanwege de grote hoeveelheid blauwalgen. Dit besluit is genomen om de verspreiding van blauwalgen te voorkomen. Tegelijkertijd stelt het waterschap een onttrekkingsverbod in voor het gebied Wildenhoek in Kruisland.
  Blauwalgen
 • Uitbreiding onttrekkingsverboden oppervlaktewater door hoge temperaturen

  Waterschap Brabantse Delta breidt het gebied uit waar onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater gelden. Vanwege de hoge temperaturen die aanhouden, geldt er vanaf 13 augustus 2020 ook een onttrekkingsverbod uit de waterlopen Bovenmark, Molenbeek en Aa of Weerijs. Het graslandverbod in het stroomgebied van de Bovenmark wordt uitgebreid naar een totaalverbod.
  Drooggevallen sloot
 • Waterschap Brabantse Delta stelt onttrekkingsverbod in vanwege blauwalgen

  Waterschap Brabantse Delta stelt een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in voor de Auvergnepolder. Deze polder ligt in het westen van het werkgebied, bij Halsteren. Dit besluit is genomen om de verspreiding van blauwalgen te voorkomen.
  Vijver met groene laag van blauwalgen