• Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan de renovatie van de afvalwaterpersleiding (AWP). Onderdeel van dit systeem is het persstation aan de Binnenbandijk in Bergen op Zoom. De werkzaamheden daar zijn inmiddels in volle gang.
  Persstation Bergen op Zoom
 • Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Delfland, waterschap Hollandse Delta en waterschap Brabantse Delta hebben gezamenlijk de aanbesteding voor Integrale Technische Adviesdiensten succesvol afgerond.
 • Waterschap Brabantse Delta trok vorige week bijna alle onttrekkingsverboden in. Alleen in het gebied rond de Wouwse Gronden blijft het verbod nog van kracht. De waterstanden in sloten en beken zijn daar nog te laag om het verbod in te trekken. De gevolgen van de droogte zijn in het hele werkgebied nog steeds aanwezig. De grondwaterstanden zijn nog erg laag.
  De drempel tegen droogte: een houten plank met vier piketpaaltjes.
 • Kinderen en hun ouders kunnen sinds kort van alles te weten komen over water, klimaat en duurzaamheid in de Blauwe Spoortuin vlakbij het station in Tilburg. De tuin is door de initiatiefnemers aangelegd om het bewustzijn te vergroten over klimaat en duurzaamheid.
  Leer en laat je inspireren in de Tilburgse Blauwe Spoortuin
 • Waterschap Brabantse Delta houdt een openbare inschrijving voor de pacht van agrarische gronden. Er worden 17 kavels aangeboden in Hoeven, Oosterhout, Rijsbergen, Roosendaal en Nispen, Steenbergen, Standdaarbuiten, Zundert, Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe.
 • Driekwart van de inwoners van Midden- en West-Brabant vindt dat we allemaal een bijdrage moeten leveren aan het voorkomen van wateroverlast en/of watertekort. De helft spant zich ook echt in om wateroverlast rondom het huis te beperken. Dit blijkt uit regionaal onderzoek van waterschap Brabantse Delta. Vandaag starten de waterschappen met de campagne ‘Wat een Waterbaas!’ om Nederlanders te laten zien wat zij zelf kunnen doen voor schoon en voldoende water.
 • Samen met Rijkswaterstaat maken we nieuwe zwemroutes voor vissen tussen het Schelde-Rijnkanaal en de West-Brabantse wateren.
  Snoek onder het wateroppervlak
 • Brabants Landschap en waterschap Brabantse Delta werken samen met adviesbureau Kragten en grondeigenaren aan het ontwerp om de natuur en waterhuishouding in een deel van de Vloeiweide te herstellen. Aanmelden voor de nieuwsbrief mogelijk.
  Projectgebied Vloeiweide
 • Waterschap Brabantse Delta trekt de onttrekkingsverboden voor een groot deel van onze zandgebieden in. Uitzondering hierop is het gebied 13 Wouwse Gronden waar metingen laten zien dat er nog onvoldoende herstel is.
  Waterschap Brabantse Delta trekt onttrekkingsverboden in
 • Burgeronderzoek naar kleine wateren stelt vast dat waterkwaliteit nog steeds niet goed is. Dit komt uit het grote burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ van Natuur & Milieu, de ASN Bank, zeven Nederlandse waterschappen waaronder Brabantse Delta en de Unie van Waterschappen.
  Meisje met slootwater in potje
 • Twee derde van de Nederland heeft geregeld ervaring met wateroverlast. Bijvoorbeeld doordat wegen en straten bij regenval onder water komen te staan. Dat blijkt uit onderzoek van Ons Water. Steeds meer mensen nemen maatregelen om overlast tegen te gaan, maar de bekendheid met preventieve maatregelen is nog te beperkt.
 • Het waterschap wil in 2025 energieneutraal zijn door alle energie die we gebruiken zelf helemaal duurzaam op te wekken. Ook wil het waterschap inwoners en bedrijven helpen gebruik te maken van duurzame energiebronnen en grondstoffen. We zijn al heel goed bezig onze waterschapsgebouwen te verduurzamen.
  Zonnepanelen bij rioolwaterzuivering Bath en werkplaats Heijningen en duurzame gevelbekleding bij persstation Bergen op Zoom