• Nog enkele maatregelen vanwege de storm

  Afgelopen weekend zijn de medewerkers van het waterschap druk in de weer geweest vanwege de storm en hoge waterstanden. Ook vandaag houden we de waterpeilen goed in de gaten, want die zijn nog hoger dan normaal.

  Storm
 • Waterschap Brabantse Delta treft voorbereidingen voor storm Eunice

  Storm Eunice trekt vandaag over Nederland. Waterschap Brabantse Delta bereidt zich voor op de storm.

  Storm
 • Waterschap gaat circulaire challenge aan

  In de week van de circulaire economie start voor waterschap Brabantse Delta de Blue City Challenge. In zes weken tijd maken we een nieuw product van het roostergoed dat op de rioolwaterzuivering vrijkomt.

  Het roostergoed waar het team mee aan de slag gaat.
 • Extra budget subsidieregeling Groene Schoolpleinen

  Samen met andere partijen heeft waterschap Brabantse Delta voldoende geld bij elkaar gebracht om 50 extra schoolpleinen te vergroenen.

  Leerlingen werken in de groentetuin op hun Groene Schoolplein
 • Storm Corrie zorgt ook voor hoog water in West-Brabant

  De noordwesterstorm Corrie leidt tot hoge waterstanden op de Bergsche Maas. Daarom sluiten we vanavond keersluis Schipdiep bij Keizersveer en spuisluis Lage Zwaluwe

 • Onze dijken: veiligheidsrapportage 2021

  Continue focus op veilige dijken. Met doelgerichte verbeterprojecten, reguliere inspecties en alertheid zet waterschap Brabantse Delta zijn beheertaak voor waterveiligheid in 2022 door.

 • Kennisgeving voornemen & participatie Standhazensedijk

  Waterschap Brabantse Delta heeft het voornemen om een verkenning uit te voeren naar een opgave in de fysieke leefomgeving voor een deel van de Standhazensedijk in Drimmelen. Wij gaan verkennen wat de exacte opgave is en starten met de voorbereiding van het project. Met deze kennisgeving informeren wij u daarover. Ook geven wij aan hoe wij u betrekken en hoe u inbreng kunt geven. Bekijk hier de officiële bekendmaking.

 • Overheden in West-Brabant ontvangen rijkssubsidie voor klimaatmaatregelen

  Zes gemeenten in West-Brabant en het waterschap, die samenwerken binnen Waterkring West, hebben ruim 330.000 euro rijkssubsidie gekregen voor het uitvoeren van maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken.

  Een van de maatregelen in het uitvoeringsprogramma is het plaatsen van stuwen om water langer vast te houden.
 • Dijktrajecten rondom Geertruidenberg tot Waalwijk zijn beoordeeld

  Waterschap Brabantse Delta beoordeelt 132 kilometer primaire keringen aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. Primaire keringen zijn dijken, duinen en dammen die Nederland beschermen tegen overstromingen. Voor de dijktrajecten 34a-1, 35-2 en 35-1 is de beoordeling afgerond en zijn de resultaten nu bekend.

  kaartje ligging primaire kering 34a-1, 35-1 en 35-2