Waterschap Brabantse Delta stelt zondag 27 augustus 2023 tussen 9.30 en 16.30 uur het dieselgemaal Moerdijk open voor publiek. Dat gebeurt tijdens het Moerdijk Oldtimer Festival.

Gemaal Moerdijk beschikt als één van de weinige gemalen in het werkgebied van het waterschap nog over een met een Stork dieselmotor aangedreven pomp. Het waterschap zet de dieselpomp bij als er na hevige regenval extra water naar het Hollandsch Diep moet worden verpompt. In 1978 is er namelijk een elektrisch aangedreven pomp geplaatst in het gemaal die voor de normale afvoer wordt ingezet en automatisch start..

Speciaal op deze dag tijdens het Oldtimer Festival starten medewerkers van het waterschap op gezette tijden de dieselpomp met de hand op, net zoals dat vroeger gebeurde. Dat gebeurt om: 10.00, 12.00, 14.00 en 16.00 uur. De capaciteit van de Stork dieselmotor varieert van 60 tot 90m3 (60.000 tot 90.000 liter per minuut – een derde van een 25-meterbad). Het opstarten van de Stork dieselmotor is volledig handwerk waarbij een luchtdrukpomp en oliespuitje onontbeerlijke attributen zijn.

Oldtimers

Het Moerdijkse Oldtimer Festival vindt plaats bij de oude haven van het dorp Moerdijk van 25 t/m 27 augustus. Stichting Nostalgisch Moerdijk Naast het dieselgemaal Moerdijk zijn die dag ook retro oldtimer brommers, auto's, vrachtwagens en oude schepen te bezichtigen.

https://youtube.com/watch?v=S4PRqD-PqTs&feature=share