Op dinsdagmiddag 14 november vierde het waterschap, samen met projectpartners Staatsbosbeheer, de provincie Noord-Brabant en aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven de oplevering van twee deelprojecten binnen project Noordrand Midden: Kelsdonk / Zwermlaken en Zwartenbergse Polder. Dagelijks bestuurder Anco Sneep (waterschap Brabantse Delta) opende ter gelegenheid van deze oplevering een nieuwe stuw in deelgebied Kelsdonk / Zwermlaken.

Dagelijks bestuurder Anco Sneep (waterschap Brabantse Delta): “Het is mooi om te zien dat na jarenlange planvorming de plannen ook daadwerkelijk hebben geleid tot zichtbaar resultaat. En dus is vandaag een mooie gelegenheid om dit te vieren. Daarbij vieren we het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen de projectpartners waterschap, provincie en Staatsbosbeheer.”

Project Noordrand Midden

Binnen project Noordrand Midden werkt waterschap Brabantse Delta samen met Staatsbosbeheer en provincie Noord-Brabant aan de ontwikkeling van waterrijke natuur. Dit doen zij door het verbeteren van de hydrologische condities in het gebied. Bijvoorbeeld door het verhogen van het waterpeil en het verbeteren van de waterkwaliteit. Zo krijgt de natuur de kans zich te ontwikkelen, en wordt het gebied aantrekkelijk voor planten én dieren.

Waterrijke natuur in Kelsdonk / Zwermlaken

Binnen deelgebied Kelsdonk / Zwermlaken voerde aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven diverse werkzaamheden uit om deze doelstellingen te realiseren. Zo groeven zij petgaten af, plaatsten zij nieuwe stuwen, duikers en dammen en legden ze natuurvriendelijke oevers en een helofytenveld aan. In 2024 wordt op enkele plekken nieuw bos aangeplant.

Een helofytenveld is een natuurlijke vorm van waterzuivering die werkt als een soort filter. Het water dat we in dit gebied inlaten komt namelijk uit de Leursche Haven. Dit water bevat te veel voedingsstoffen. Door het water in een slingerende route door het veld te laten lopen worden deze voedingsstoffen door het riet in het veld uit het water opgenomen. Zo wordt het water gezuiverd en krijgt het een betere kwaliteit voor de gewenste natuur in het gebied.

Werkzaamheden in Zwartenbergse Polder afgerond

Ook in deelgebied Zwartenbergse Polder rondde de aannemerscombinatie de werkzaamheden af. Hier voerde het waterschap, samen met de projectpartners, een mooie combinatie van werkzaamheden uit, zoals het afgraven van het gebied en het creëren van natuurvriendelijke oevers. De afgegraven grond is weer gebruikt voor de versteviging van Kering Weimeren. Ook een deelproject van Noordrand Midden. Anco Sneep: “Dit is ook het unieke van Noordrand Midden. Want bijna alle thema’s waar het waterschap zich mee bezighoudt, worden in dit project gerealiseerd: waterveiligheid, waterkwaliteit, biodiversiteit én aandacht voor het omliggende landbouwgebied.”