Lid algemeen bestuur

Lid algemeen bestuur en fractievoorzitter 

Woonplaats: Molenschot

Lid van het algemeen bestuur sinds: 2019

Sinds 1973 ben ik actief op het terrein van natuur- en milieubeheer in diverse organisaties. Hierdoor ben ik betrokken geweest bij het opstellen, ontwikkelen en uitvoeren van rijks- en provinciaal beleid op het gebied van natuur- en milieubeheer.   

Buiten mijn werkzaamheden om vind ik het heerlijk om te sporten en me te verdiepen in cultuur, landen en politieke ontwikkelingen. 

Maar bovenal ben ik de gelukkige vader van vier kinderen en trotse opa van zeven kleinkinderen. Wat een rijkdom! 

"De grootste opgave voor de komende jaren komt voort uit de klimaatverandering"

Peter von Meijenfeldt

Aan de slag gaan met waterbeleid en de uitvoering daarvan is mijn drijfveer in het algemeen bestuur van het waterschap. Zeker nu de natuuropgave daarin steeds van groter belang wordt. 

De klimaatverandering is een ontwikkeling waar we niet meer omheen kunnen. De effecten hiervan zullen ook zorgen voor nieuwe wateropgaven. Hier moet het waterschap de komende jaren mee aan de slag. 

Vanuit mijn achtergrond, kennis en ervaring maak ik het verschil in het bestuur door de belangen van natuur- en bosterreineigenaren op de juiste manier te vertegenwoordigen. 

Functie

  • Gepensioneerd
  • Burgerraadslid Gilze en Rijen (onbezoldigd)
  • Lid maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Brabant (onbezoldigd)
  • Voorzitter Natuur- en Milieuvereniging Markkant Breda (onbezoldigd)
  • Financiële belangen: geen

Vragen aan Peter? Neem contact met hem op