Tussen 2022 en 2026 baggeren we de provinciale vaarwegen. Dit zijn rivieren waarover wordt gevaren, en waarvan de provincie eigenaar is. Zoals de Mark, de Dintel en de Roosendaalse en Steenbergsche Vliet. Dit is een groot project. Daarom voeren we dit in verschillende delen uit.

Het baggeren van de provinciale vaarwegen is een groot project en voeren we in verschillende delen uit. Dat doen we van 2022 tot 2026. De eerste deeltrajecten zijn bekend. Dat zijn:

  • Deeltraject 1: Dintelsas - Markvlietkanaal
  • Deeltraject 2: Breda - Markkanaal

Voorbereidende werkzaamheden

Net na de zomer van 2022 zijn we gestart met voorbereidende werkzaamheden van deeltraject 1. Zo meten we met een hybride peilboot hoeveel bagger er in de rivieren ligt. Deze boot wordt ’s avonds opgeladen. Zo kan de boot overdag volledig elektrisch varen. Daarnaast doen we onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten.

Wat merk je van de voorbereidende werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kun je last hebben van licht, geluid en stank. Dit geldt alléén op werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur. We beperken de overlast zo veel mogelijk. De rivieren blijven open voor scheepvaart. Ook de kades blijven bereikbaar. De voorbereidende werkzaamheden duren tot het 1e kwartaal van 2023.

Wie gaat er baggeren?

De vaarwegen zijn van de provincie Noord-Brabant. Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van die vaarwegen. Daarom werken de provincie Noord-Brabant en het waterschap hierin samen. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemingsbedrijf Martens en van Oord.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met aannemingsbedrijf Martens en Van Oord. Je kunt contact met opnemen via het mailadres inhaalslag.vaarwegen@mvogroep.nl.

Heb je vragen over het project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Pieter-Corné den Braber van waterschap Brabantse Delta. Je kunt contact met hem opnemen via 0618041604 of mailen naar inhaalslagvaarwegen@brabantsedelta.nl