De inhoud is geladen.

R&D Lab

Gezamenlijk werken aan het verbeteren en verduurzamen van processen op de technische installaties van het waterschap. Dat is het doel van het Research & Development Laboratorium op de rioolwaterzuivering Nieuwveer (R&D-Lab).

In het R&D-Lab lab onderzoeken medewerkers van het waterschap samen met studenten van diverse opleidingen concrete situaties. Dat doen ze aan hand van opstellingen waarmee ze bijvoorbeeld de werking van pompen en elektrische installaties nabootsen. Het R&D-Lab is één van de pijlers van het innovatiebeleid van het waterschap.

Aanpak

De kracht van het R&D-lab is zowel het onderzoek naar en het ontwerp van processen die mogelijk zijn te verbeteren. Vervolgens is het de uitdaging om het ontwerp in de praktijk te brengen, te testen en te verbeteren. Het uiteindelijke doel is om die innovaties toe te gaan passen in de dagelijkse praktijk van het waterschap. Dat vereist maatwerk.

Resultaat

Het doel van de onderzoeken en testen in het R&D-Lab is op dit moment het verbeteren van de slimme sturing van pompen. Het waterschap gebruikt veel pompen om bijvoorbeeld afvalwater naar een zuivering te pompen. Door de sturing beter in te stellen is er minder onderhoud nodig. En het levert energiebesparing op. Hetzelfde geldt voor het beperken van de piekbelasting. Maar

Samenwerking

Het waterschap werkt al sinds 2023 samen met studenten van de verschillende technische studierichtingen van Avans Hogeschool. Die samenwerking levert voordelen op voor zowel het waterschap als voor de studenten. Het waterschap kan werken met jonge mensen die nieuwe kennis meebrengen. En meer handjes betekent ook sneller tot testopstellingen komen. De studenten op hun beurt leren de kennis in de praktijk toe te passen en daarbij met collega-studenten van andere studierichtingen samen te werken.

Planning

Het ligt in de planning om het eerste algoritme dat op schaal is getest in het R&D-Lab toe te passen in de praktijk. Concrete voorbeelden daarvan zijn een verbeterd algoritme voor een pomp in een rioolgemaal. Maar ook in een opstelling op een rioolwaterzuivering waarmee automatisch watermonsters worden genomen. Die monsters zijn bijvoorbeeld nodig om het resultaat van de zuivering te bepalen.

Heb je vragen over het R&D-Lab of wil je je als student aanmelden? We komen graag met je in contact. Neem contact op via: www.brabantsedelta.nl/contact

Pompen van het R&D lab