In de gemeente Drimmelen verbetert het waterschap de regionale dijken in en nabij Terheijden. Het verbeteren van deze kering valt onder het project: verbetering regionale keringen en moet zorgen voor een betere veiligheidsnorm.

Laatste nieuws

Voor het laatste nieuws verwijzen wij je graag naar de nieuwsbrieven Verbetering Regionale Keringen | Waterschap Brabantse Delta (scroll naar linksonder) of neem een kijkje op de Bouwapp Op de hoogte blijven van de werkzaamheden in jouw buurt? | Waterschap Brabantse Delta
 

Presentaties

Bijeenkomst 17 april 2023 Markschans, Bastion en Haven
Presentatie

Bijeenkomst 29 november 2022 Terheijden
In deze presentatie lees je meer over het projectplan in de gemeente Drimmelen (Markschans, Bastion, Haven, Markkant, Lacunes, Molenstraat en Buitengebied) en over de voorlopige planning.

Onder het filmpje zie je de ontwerpschetsen van de haven. Let op: dit zijn schetsen en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Klik je in de pop-up op de downloadknop, dan zie je de afbeelding in volledige grootte.

Heb je vragen? Stel ze gerust via onzedijken@brabantsedelta.nl 

Toelichting op de dijkverbetering in Terheijden

Locatie

Op de kaart vind je een overzicht van de afgekeurde dijken in gemeente Drimmelen. Deze dijken worden met rood aangegeven.

Afgekeurde dijken bekijken op de kaart

Dijken moeten in 2024 voldoen aan de veiligheidsnorm

Waterschap Brabantse Delta werkt continu aan verbetering van de regionale keringen langs diverse wateren. Een regionale kering is een dijk of kade die het gebied beschermt tegen ‘binnenwateren’ zoals de Mark, Dintel en Vliet. Een toetsing doet het waterschap elke zes jaar om er zeker van te zijn dat mensen, dieren en economische waarden achter de dijken beter worden beschermd tegen hoog water. Het waterschap heeft met de provincie Brabant afgesproken dat de dijken in 2024 moeten voldoen aan bepaalde eisen. Dit noemen we de veiligheidsnorm.

Nieuws

Verwijderen bomen voor waterveiligheid in Terheijden
Waterschap Brabantse Delta start dit jaar met het versterken van ongeveer 15 kilometer dijken in de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk en Steenbergen. Het waterschap is de uitvoering aan het voorbereiden. Een onderdeel van de voorbereiding is het verwijderen van bomen en struiken op de betreffende dijken.

Bomen en waterveiligheid gaan vaak niet goed samen
Als het veel regent, staat een boom minder vast in de grond en kan hij omvallen waardoor de dijk beschadigd. In hete, droge zomers trekt een boom al het water uit de grond en kan de dijk instabiel worden. En bij stormen kunnen bomen omwaaien met wortel en al en daardoor ontstaan er grote gaten in de dijk. Bomen geven schaduw en dit is niet goed voor de grasmat.

Cécile Franssen, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap: ”Wij vinden het net als veel mensen heel vervelend als bomen moeten worden gekapt. Maar de laatste jaren wordt duidelijk dat Nederland zonder het verbeteren van de dijken in de toekomst onvoldoende beschermd is tegen overstromingen. De zeespiegel stijgt, er komt meer water door de rivieren, we krijgen vaker te maken met extreme weersomstandigheden, zoals heftige regenval en langdurige droogte.”

Herplanten en verplaatsen bomen in Terheijden
De te kappen bomen en struiken worden waar nodig en mogelijk gecompenseerd. Er worden zoveel mogelijk bomen herplant in de aan te leggen ecologische verbindingszone langs de Mark, rondom de haven, ten zuiden van Markschans en op een perceel nabij ’t Gat van Ham. Daarnaast wordt een aantal bomen uit de haven verplaatst.

Aantal bomen en struiken
Er worden rond de 100 bomen gekapt langs de dijkversterkingstrajecten. Voor 80 te kappen bomen is er een herplantplicht. Het waterschap plant 100 bomen (of gelijkwaardige struiken) terug.

Wanneer
De uitvoering van de dijkversterking in Drimmelen start na de zomer. Om dan te kunnen starten, worden de bomen en struiken komende weken verwijderd. Voor het broedseizoen. Dit duurt van 15 maart tot 15 juli.

Bomeneffect analyse
Op dit moment is een bomeneffect analyse in uitvoering. Hoe bomen op termijn reageren op het werk. Op basis van de uitkomsten wordt nog bepaald welke maatregelen tijdens het werk nodig zijn. Waar welke boombescherming nodig is of in welke mate gesnoeid moet worden.

Hinder
Waar nodig wordt contact gezocht met (aanliggende) eigenaren over de bereikbaarheid van de aangrenzende terreinen en werklocaties.

Meer weten over de uitvoering?
Tijdens de realisatie maken we gebruik van de Bouwapp. Via deze app informeren we u over de stand van zaken, bereikbaarheid, omleidingen en hinder. De app kunt u via uw mobiele telefoon downloaden in de App Store of Play Store. Als u de app heeft gedownload kunt u het project Verbetering Regionale Keringen zoeken en toevoegen. Via instellingen kunt u notificaties in- of uitschakelen.