Verbetering Regionale Keringen

De verbetering van regionale keringen is een behoorlijke opgave die niet ongemerkt voorbij gaat. Het waterschap werkt daarom nauw samen met inwoners, agrariërs, bedrijven, (lokale) overheid, natuur- en andere belangenorganisaties. Op deze pagina lees je alles over dit project. 

De dijken liggen vaak niet op grond van het waterschap zelf. Nauw overleg met de omgeving is ook daarom vanzelfsprekend.
Het waterschap heeft de omgeving gevraagd mee te denken over keuzes, bijvoorbeeld over de verschillende oplossingen die er zijn om de dijken te versterken/verbeteren. Project Verbetering Regionale Keringen bestaat uit twee deelgebieden: Midden en Mark-Dintel-Vliet

Deelgebied Mark-Dintel-Vliet

Het waterschap is in het najaar 2022 gestart met de uitvoering van de verbeteropgave in de gemeenten Breda, Drimmelen, Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur en Steenbergen. Deze dijken moeten in 2024 opgeleverd zijn en weer voldoen aan de veiligheidsnormen die door de provincie zijn opgesteld.

Overzicht van het project Mark-Dintel-Vliet

Op deze kaart is te zien aan welke dijken wordt gewerkt. In totaal werken we in vijf gemeentes aan dijkverbeteringen. 

Door de dijken te verbeteren, voldoen deze straks weer aan de gestelde veiligheidsnormen. De dijken bieden dan weer jarenlange bescherming tegen hoog water voor het achterliggende gebied. Zo kunnen mensen op, om en achter de dijken veilig en zorgeloos wonen, werken, recreëren en leven.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons vooral weten! 

U kunt contact opnemen via onzedijken@brabantsedelta.nl of door te bellen met telefoonnummer 06 - 20 60 82 22.

Deelgebied Midden

Deelgebied Midden is in 2019 afgerond. Het was een bijzonder karwei. Er zijn twee keersluizen met gemalen in de Leursche Haven en Laaksche Vaart gebouwd in de gemeenten Etten-Leur en Halderberge. Het waterschap heeft samen met bewoners en belanghebbenden een andere oplossing bedacht voor het verbeteren van de dijken. In plaats daarvan zijn twee keersluizen met pompgemalen gebouwd, één in de monding van de Leursche Haven en één in de monding van de Laaksche Vaart. Het resultaat zie je in onderstaand filmpje. Wil nog meer lezen? Klik dan hier.