In de gemeente Etten-Leur verbetert het waterschap delen van de Zeedijk langs de Mark. Dit doen we in het project: Verbetering Regionale Keringen. Hiermee behalen we een hogere veiligheidsnorm.

Projectplan en Planning

In deze presentatie lees je meer over het projectplan in de gemeente Etten-Leur (Zeedijk) en over de planning.

Heb je vragen?

Stel ze gerust via onzedijken@brabantsedelta.nl 

Locatie

Op de kaart vind je een overzicht van de afgekeurde dijken in gemeente Etten-Leur. Deze dijken worden met rood aangegeven.

Afgekeurde dijken bekijken op de kaart

Sluisgang met sluismuren gemetseld met IJsselstenen

Nieuwe Sluis Zwartenberg

Op de Zeedijk in Etten-Leur is een oude sluis is tevoorschijn gekomen tijdens de werkzaamheden voor het project ‘Verbetering Regionale Keringen’ Mark Dintel Vliet. Deze sluis vormde de verbinding tussen de Mark en de Zwartenbergsche Polder. 

Meer informatie over de nieuwe Sluis Zwartenberg

Besluitvorming

Dit zijn de documenten waarin te zien is hoe de besluitvorming van deze dijkverbetering tot stand is gekomen.

Dijken moeten in 2024 voldoen aan de veiligheidsnorm

Waterschap Brabantse Delta werkt continu aan verbetering van de regionale keringen langs diverse wateren. Een regionale kering is een dijk of kade die het gebied beschermt tegen ‘binnenwateren’ zoals de Mark, Dintel en Vliet. Een toetsing doet het waterschap elke zes jaar om er zeker van te zijn dat mensen, dieren en economische waarden achter de dijken beter worden beschermd tegen hoog water. Het waterschap heeft met de provincie Brabant afgesproken dat de dijken in 2024 moeten voldoen aan bepaalde eisen. Dit noemen we de veiligheidsnorm.