In de gemeente Moerdijk verbetert het waterschap een deel van de dijken langs de Mark (Markdijk, Steiledijk, Hazeldonk-Zuiddijk en Buitengebied).

Projectplan en Planning

In deze presentatie lees je meer over het projectplan in de gemeente Moerdijk (Markdijk, Steiledijk, Hazeldonk-Zuiddijk en Buitengebied) en over de planning.
Heb je vragen? Stel ze gerust via onzedijken@brabantsedelta.nl 

Locatie

Op de kaart vind je een overzicht van de afgekeurde dijken in gemeente Moerdijk. Deze dijken worden met rood aangegeven.

Afgekeurde dijken bekijken op de kaart

Besluitvorming

Dit zijn de documenten waarin te zien is hoe de besluitvorming van deze dijkverbetering tot stand is gekomen. 

Dijken moeten in 2024 voldoen aan de veiligheidsnorm

Waterschap Brabantse Delta werkt continu aan verbetering van de regionale keringen langs diverse wateren. Een regionale kering is een dijk of kade die het gebied beschermt tegen ‘binnenwateren’ zoals de Mark, Dintel en Vliet. Een toetsing doet het waterschap elke zes jaar om er zeker van te zijn dat mensen, dieren en economische waarden achter de dijken beter worden beschermd tegen hoog water. Het waterschap heeft met de provincie Brabant afgesproken dat de dijken in 2024 moeten voldoen aan bepaalde eisen. Dit noemen we de veiligheidsnorm. 

Nieuws 

23 januari 2023

Verwijderen bomen voor waterveiligheid in gemeente Moerdijk

Waterschap Brabantse Delta start dit jaar met het versterken van ongeveer 15 kilometer dijken in de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk en Steenbergen. Het waterschap is de uitvoering aan het voorbereiden. Een onderdeel van de voorbereiding is het verwijderen van bomen en struiken op de betreffende dijken.

Bomen en waterveiligheid gaan vaak niet goed samen

Als het veel regent, staat een boom minder vast in de grond en kan hij omvallen waardoor de dijk beschadigd. In hete, droge zomers trekt een boom al het water uit de grond en kan de dijk instabiel worden. En bij stormen kunnen bomen omwaaien met wortel en al en daardoor ontstaan er grote gaten in de dijk. Bomen geven schaduw en dit is niet goed voor de grasmat.

Cécile Franssen, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap: ”Wij vinden het net als veel mensen heel vervelend als bomen moeten worden gekapt. Maar de laatste jaren wordt duidelijk dat Nederland zonder het verbeteren van de dijken in de toekomst onvoldoende beschermd is tegen overstromingen. De zeespiegel stijgt, er komt meer water door de rivieren, we krijgen vaker te maken met extreme weersomstandigheden, zoals heftige regenval en langdurige droogte.”

Herplant bomen

De te kappen bomen en struiken worden, waar nodig en mogelijk, gecompenseerd binnen de gemeente Moerdijk. Waar het kan worden na de werkzaamheden op dezelfde locatie nieuwe bomen geplant. Waar dat niet kan worden nieuwe bomen geplant in een nieuw aan te leggen natuurgebied op gronden van Staatsbosbeheer.

Waar

Langs de Zuiddijk in Zevenbergen worden ongeveer 55 bomen van de gemeente gekapt. Bij de dijk in het buitengebied langs de Mark, worden op gronden van Staatbosbeheer 4000 m2 bomen en struiken gekapt. Ook worden bomen gekapt op particulier terrein.

Wanneer

De uitvoering van de dijkversterking in Moerdijk start na de zomer. Om dan te kunnen starten, worden de bomen en struiken komende weken verwijderd. Voor het broedseizoen. Dit duurt van 15 maart tot 15 juli.

Bomeneffect analyse

Op dit moment is een bomeneffect analyse in uitvoering. Hoe bomen op termijn reageren op het werk. Op basis van de uitkomsten wordt nog bepaald welke maatregelen tijdens het werk nodig zijn. Waar welke boombescherming nodig is of in welke mate gesnoeid moet worden.

Hinder

Waar nodig wordt contact gezocht met (aanliggende) eigenaren over de bereikbaarheid van de aangrenzende terreinen en werklocaties.

Meer weten over de uitvoering?

Tijdens de realisatie maken we gebruik van de Bouwapp. Via deze app informeren we u over de stand van zaken, bereikbaarheid, omleidingen en hinder. De app kunt u via uw mobiele telefoon downloaden in de App Store of Play Store. Als u de app heeft gedownload kunt u het project Verbetering Regionale Keringen zoeken en toevoegen. Via instellingen kunt u. notificaties in- of uitschakelen.