In de gemeente Moerdijk verbetert het waterschap een deel van de dijken langs de Mark (Markdijk, Steiledijk, Hazeldonk-Zuiddijk en Buitengebied).

Projectplan en Planning

In deze presentatie lees je meer over het projectplan in de gemeente Moerdijk (Markdijk, Steiledijk, Hazeldonk-Zuiddijk en Buitengebied) en over de planning.
Heb je vragen? Stel ze gerust via onzedijken@brabantsedelta.nl 

Locatie

Op de kaart vind je een overzicht van de afgekeurde dijken in gemeente Moerdijk. Deze dijken worden met rood aangegeven.

Afgekeurde dijken bekijken op de kaart

Besluitvorming

Dit zijn de documenten waarin te zien is hoe de besluitvorming van deze dijkverbetering tot stand is gekomen. 

Dijken moeten in 2023 voldoen aan de veiligheidsnorm

Waterschap Brabantse Delta werkt continu aan verbetering van de regionale keringen langs diverse wateren. Een regionale kering is een dijk of kade die het gebied beschermt tegen ‘binnenwateren’ zoals de Mark, Dintel en Vliet. Een toetsing doet het waterschap elke zes jaar om er zeker van te zijn dat mensen, dieren en economische waarden achter de dijken beter worden beschermd tegen hoog water. Het waterschap heeft met de provincie Brabant afgesproken dat de dijken in 2023 moeten voldoen aan bepaalde eisen. Dit noemen we de veiligheidsnorm.